Skip to content

Adelbert neemt deel aan Nationaal Jeugddebat 2014

15 april 20144 minute read

Wassenaar – Maandag 14 april jl. vond het 19e Nationaal Jeugddebat plaats in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer. Vier fracties (rood / geel / groen / blauw) zaten op de blauwe stoelen i.p.v. de kamerleden. Onder de ruim 140 jongeren uit heel Nederland twee Adelberters: Roxanne van Rijn (6 atheneum) in fractie rood en Antoinet van Berkel (3 gymnasium) in fractie blauw.

Dagvoorzitter
De gehele dag stond onder de uiterst deskundige en plezierige leiding van mevrouw Khadija Arib, eerste ondervoorzitter van het Kamerpresidium, geassisteerd door de voorzitter van de Nederlandse Jeugdraad Esther Peeters en organisator Esther Reuvers. Mevrouw Arib wist door haar attente leiding aan het debat tussen fractie en minister of staatssecretaris af en toe een extra dimensie toe te voegen door korte één op één debatjes toe te staan.

Vooraf
Maar aan dit Nationaal Jeugddebat is wel een heel traject vooraf gegaan. Na het Provinciaal Jeugddebat Zuid-Holland zijn Antoinet en Roxanne geselecteerd voor deze dag. Een noodzakelijke voorwaarde was wel deelname aan twee voorbereidende zaterdagen in het Christelijk Gymnasium in Utrecht en een weekend in een kasteeltje in Limburg. Op die dagen zijn debattechnieken aangeleerd en getraind en ook de diverse onderwerpen gekozen, uitgediept en voorbereid voor de confrontatie met de bewindslieden. Ook moesten zij een uitgebreide jongerenenquête op poten zetten.

ROOD
Fractie rood opende, na alle officiële plichtplegingen, de debatreeks met het onderwerp “Gezond uitgaan”, toegespitst op het voorkomen van gehoorschade in uitgaansgelegenheden. Staatssecretaris Van Rijn werd het niet echt moeilijk gemaakt, want vanwege een onlangs afgesloten convenant met een deel van de branchegenoten, was er veel overeenstemming tussen de jongeren en de bewindsman. De presentatie van het onderwerp, de probleembeschrijving en voorgestelde oplossingen werd o.a. door Roxanne op uiterst correcte en zeer goed geformuleerde wijze gedaan.

GROEN
Fractie groen bond de strijd aan met minister Opstelten over “Cybercrime”. Dit leverde een pittig en soms licht hilarisch debat op, want de minister was een stuk minder brommerig dan hij soms t.a.v. pers of kamerleden overkomt. Het debat spitste zich toe op de kernzaak: bewustwording van de gevaren, zowel bij actief als bij passief internetgebruik.

GEEL
Fractie geel trad vervolgens in het strijdperk met staatssecretaris Dekker van onderwijs over “Uitdagend” onderwijs, een onderwerp waarbij de fractieleden en de staatssecretaris elkaar eigenlijk wel snel konden vinden. Alleen de uitwerking, centraal of via de scholen afzonderlijk, gaf nogal wat stof tot discussie en vrijpostige vragen, zoals: “Hebt u eigenlijk wel eens gespijbeld, omdat u zich verveelde?” Antwoord: “Ja!”

BLAUW
Fractie blauw tenslotte ging in gesprek met de kinderombudsman Marc Dullaert. Centraal in dit debat stond de vraag waar nou eigenlijk de scheiding ligt tussen wel of geen kindermishandeling. Dat leverde ook wel wat spraakverwarring op tussen de fractie en de ombudsman, die vond dat er juist teveel informatie van diverse instanties was, terwijl de fractie juist van mening was dat er te weinig, dan wel te lastig te verkrijgen informatie was. Af en toe neigde het debat naar meer emotie dan ratio, hetgeen heel begrijpelijk is. Antoinet was hier de woordvoerder van de conclusie.

Alle fracties kunnen terugkijken op een prima debat, waarbij de bewindslieden voldoende handreikingen hebben geboden om verder met elkaar in gesprek te gaan over allerhande uitwerkingen. De NJR zal erop toezien dat dit ook gebeurt. Het was tevens fijn om te zien en te horen dat de bewindslieden er duidelijk plezier in hadden; volgens mevrouw Arib, de dagvoorzitter, strijden zij om een plekje op deze dag!

Slotdebat
Ter afsluiting was er een algemeen debat met minister Bussemaker over “Emancipatie”. De fractieleden stormden na haar inleiding werkelijk op de interruptiemicrofoons af en de minister was, leek het wel, enigszins verrast door de gefundeerde, heftige en soms felle argumenten waarmee de jongeren haar van repliek dienden. Een pittige afsluiting!

Volgend jaar in november zal het Adelbert College wederom met 12 leerlingen deelnemen aan het Provinciaal Jeugddebat Zuid-Holland in de Statenzaal van het Provinciehuis in Den Haag.

Tags

AdelbertWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top