Skip to content

Burgemeester Jan Hoekema reikt Gemeentelijke Legpenning uit aan Ed Janson

24 april 20144 minute read

Wassenaar – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Wassenaer op dinsdag 22 april werd aan Ed Janson de Gemeentelijke Legpenning uitgereikt door burgemeester Jan Hoekema op grond van zijn vrijwilligersactiviteiten in het algemeen en zijn inzet voor de geschiedenis van Wassenaar op cultureel-historisch en monumentaal gebied in het bijzonder.

Ook is de heer E.M.Ch.M. Janson geëerd voor zijn jarenlange inzet en verdiensten als vrijwilliger en waardevol bestuurslid van de vereniging. Uit handen van de beschermheer de heer drs. J.Th. Hoekema ontving hij de oorkonde behorende bij de toekenning tot erelid.

Al op jonge leeftijd was de heer Janson, nog zonder bestuurslid te zijn, actief voor de historische vereniging. In de jaren zestig gaf hij zijn eerste lezingen en verzorgde rondleidingen voor de vereniging, onder andere in het Baljuwhuis aan het Plein en in kasteel Duivenvoorde in Voorschoten.

In 1967 schreef hij voor de Historische Vereniging Oud Wassenaer het jubileumboekje Wassenaar, historische verkenningen, dat in feite de allereerste publicatie is die ingaat op onderdelen van de geschiedenis van Wassenaar. Hierin worden ook talrijke verdwenen kastelen en buitenplaatsen behandeld. Het boekje werd op de lagere scholen aan leerlingen uitgereikt bij het verlaten van de school.

Sinds de jaren zestig heeft de heer Janson ontelbare lezingen gehouden en rondleidingen in het dorp verzorgd. In 1981 trad hij toe tot het bestuur van de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Hierin is hij tot op de dag van vandaag actief als bestuurslid.

Verder verzorgt de heer Janson al gedurende zes jaar lessen in het kader van de cursus over de geschiedenis van Wassenaar die de historische vereniging organiseert in samenwerking met de Stichting Historisch Centrum Wassenaar en het Gemeentearchief van Wassenaar.

Als historisch publicist heeft de heer Janson een grote betekenis voor Wassenaar. Hij stelde in 1982, samen met vicevoorzitter Gert van Nimwegen, een omvangrijke opstellenbundel samen: Wassenaar…toen. Ook dit was een jubileumuitgave van de historische vereniging. Het laatste geldt ook voor de monumentengids Wassenaar in woord en beeld die hij schreef samen met Robert van Lit. Deze tweetalige gids, die niet zo lang geleden een derde druk beleefde, was geschreven op verzoek van de toenmalige burgemeester Piet Heijn Schoute. Het eerste exemplaar werd, in aanwezigheid van zeer veel leden van de historische vereniging, in Raadhuis De Paauw aangeboden aan prinses Christina die toen net haar intrek had genomen in de voor haar gebouwde villa Eikenhorst.

De heer Janson schreef, naast een aantal publicaties van de Historische Vereniging, veel over de geschiedenis van Wassenaar. Zijn standaardwerk is ‘Uit de geschiedenis van Wassenaar’ uit 1972, dat tien jaar later in uitgebreide vorm werd herdrukt. Verder werkte hij mee aan diverse andere standaardwerken zoals de boeken over de Dorpskerk, het Baljuwhuis en Backershagen. Daarnaast had hij een historische rubriek in het Wassenaars Nieuwsblad (o.a. een reeks artikelen over straatnamen) en in de Haagsche Courant. Hij publiceerde ook over Wassenaar in bijvoorbeeld het Leids Jaarboekje.

Vanaf 1991 was hij samen met Robert van Lit gedurende dertien jaar lid van de Gemeentelijke Monumentencommissie. In die hoedanigheid maakte hij beschrijvingen van potentiële monumenten en bedacht hij tal van creatieve oplossingen voor verbouwingen en restauraties. Belangrijke gebouwen als de Goede Herderkerk, villa Maarheeze bij Kerkehout en villa Schouwenhoek aan de Schouwweg zijn toen op de monumentenlijst geplaatst. Ingrijpende restauraties die hij begeleidde waren onder andere die van het landhuis Langenhorst en van de Rentmeesterswoning op Raaphorst.

De gemeente Wassenaar heeft vanaf het begin steeds meegedaan met de landelijke Open Monumentendag (OMD). Een werkgroep bestaande uit de heer Janson, de toenmalige gemeenteambtenaar Huib Versluys en Robert van Lit heeft dit de eerste jaren verzorgd, later werd een groter comité geformeerd en droeg de heer Janson deze taak over aan anderen. Ten behoeve van OMD heeft hij verschillende wandel- en fietsroutes samengesteld, die door de gemeente als fraai vormgegeven folders werden uitgebracht. Ook leverde hij bijdragen voor de publicaties van OMD. Daarnaast verzorgt hij in het kader van OMD lezingen.

De heer Janson was jarenlang voorzitter van de Kulturele Kern Wassenaar. In zijn tijd was dat een bloeiende organisatie die vertegenwoordigers uit alle culturele verenigingen van Wassenaar kende en die jaarlijks goed bezochte gezamenlijke evenementen organiseerde. De KKW was onder zijn aanvoering ook nauw betrokken bij de realisatie van cultureel Centrum Warenar.

De heer Janson was daarnaast geruime tijd voorzitter van het lokale comité van het Anjerfonds.

Tags

LegpenningWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top