Skip to content

Lintjesregen 2014 in Wassenaar

25 april 20149 minute read

Wassenaar – Op vrijdag 25 april reikte burgemeester Hoekema tussen 10.00 en 12.00 uur ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2014 tien Koninklijke onderscheidingen uit. De plechtigheid vond plaats in Raadhuis De Paauw.

{slider De heer ing. F.P. Buis}

De heer ing. F.P. Buis (68) was vanaf 1972 werkzaam bij Buis Lichtreclame BV Den Haag. In 1974 nam hij dit familiebedrijf van zijn vader over. Tot 2004 was hij directeur en om gezondheidsredenen heeft hij het bedrijf overgedragen, maar is tot op heden nog als adviseur verbonden. Deze onderscheiding wordt hem toegekend op grond van zijn vrijwilligersactiviteiten vanaf 1974 tot nu toe met een korte onderbreking in de periode 2005-2007.

1974-1984 bestuurslid en van 1981 tot 1984 voorzitter van de coöperatieve vereniging Veretap u.a. Haarlem
1976–1984 secretaris van Jong Management NCW, kring Den Haag-Rotterdam
1984-1986 initiator en voorzitter van Jong Management NCW, kring Den Haag
1974-2005 medeoprichter en bestuurslid en voorzitter (1994-2005) vakgroep Lichtreclame van UNETO-VNI Zoetermeer
1975-2004 lid en bestuurslid van de Commerciële Club Den Haag
1980-1984 commissaris van de Coöperatieve Vereniging Frigé Heerlen
1981-1986 lid van het campagneteam CDA
2007-2011 bestuurslid van de Stichting Kunst en Cultuur Wassenaar
2009-heden promotor van de Herenstichting Nederland Den Haag.

De heer Buis wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

{slider De heer N.W. Conijn}

De heer N.W. Conijn (62) is sedert 1985 beheerder van het Kasteel Middachten te De Steeg. Betrokkene heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de instandhouding van het kasteel en het openstellen voor het publiek. Hij heeft zicht sterk gemaakt voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland.

Van 1994-2010 was hij parttime conservator van de Koninklijke Stallen verbonden aan het Paleis Het Loo te Apeldoorn en heeft veel zorg besteed aan het optimaal presenteren van de diverse soorten rijtuigen en sleden van het Koninklijk Staldepartement met de bijbehorende tuigage, alsmede gala- en andere uniformen van koetsiers en functionarissen.

Daarnaast ontplooide hij een aantal (beroepsgerelateerde) nevenactiviteiten:
1978-1991 honorair adviseur bij het Landgoed Welgem.
1981-1985 adviseur bij de Stichting Twickel in Delden
1984-1986 adviseur bij de Stichting Edwina van Heek Enschede
1989-2001 stafofficier bij het “Concours Hippique International Officel” te Rotterdam
1999-heden oprichter en secretaris-penningmeester van de Stichting tot Steun van de Russische-Orthodoxe kerk van de Heilige Maria Magdalena Den Haag.
2000-heden honorair adviseur bij herstelwerkzaamheden van de collectie rijtuigen, tuigen en livreien van het Landgoed Maarsbergen
2009-2010 adviseur voor de Stichting tot Behoud van Particuliere en Historische

{slider Mevrouw G.C. Filippo-Maters}

Mevrouw G.C. Filippo-Maters (84) heeft zich vanaf 1979 tot heden ingezet als bestuurslid/ penningmeester /instructeur/examinator en assistente bij grote evenementen in Wassenaar bij de EHBO-vereniging Wassenaar.

Mevrouw Filippo wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

{slider De heer J. Filippo}

De heer J. Filippo (84) heeft zich vanaf 1984 als vrijwilliger ingezet bij de EHBO-vereniging Wassenaar. Draagt zorg dat tijdens de lesavonden de koffie/thee klaar staat in de pauze. Assisteert zijn echtgenote bij de door haar te geven EHBO-lessen en draait evenals zijn echtgenote vele EHBO-diensten bij grote evenementen in Wassenaar. Staat beginnende EHBO-ers bij om hun de fijnen kneepjes van de EHBO bij te brengen.

De heer Filippo wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

{slider De heer mr. R.W. van Ierschot}

De heer mr. R.W. van Ierschot (65) is werkzaam als Corporate Counsel bij de Maatschap naar Burgerlijk recht Brabers in Den Haag. Heeft daarnaast de volgende vrijwilligersactiviteiten ontplooit:
1970 tot heden actief voor de Rotterdams Cricket & Voetbal Vereeniging als lid van de cricketcommissie (1970). In de jaren 80 secretaris vervolgens cricketcommissaris van het algemeen bestuur. Van 1992-1998 was hij voorzitter. Tot op heden nog steeds actief als clubfotograaf en zorgt voor het maaien van het hoofdgrasveld op zondag.
1986-1992 voorzitter van de Buurtvereniging Nieuw Wassenaar.
1990-1996 voorzitter van de Haagse Tyl Tyl Stichting
1990-heden lid Raad van Commissarissen van het Stadion Feyenoord NV.
1997-2007 voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond.
2005-2013 oprichter en voorzitter van de Vereniging Farmacie en Recht Amsterdam.
2008-heden bestuurslid en in 2011 voorzitter van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude/Stichting Boschhuysen Den Haag.

De heer Van Ierschot wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

{slider De heer drs. H.H.M. Klooster}

De heer drs. H.H.M. Klooster (74) was van 1968 tot 1997 werkzaam bij het toenmalige VNO, thans VNO-NCW Den Haag. In 1987 werd hij benoemd tot directeur speciaal belast met de activiteitengroep Communicatie. Hij heeft in zijn lange carrière een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van VNO en VNO-NCW en in het bijzonder in de aanloop tot de fusie, de integratie van de regionale organisaties van beide verenigingen, waarmee de verankering van de belangenbehartiging in de regio’s en de provincies ten behoeve van de ondernemingen op succesvolle wijze gestalte heeft gekregen.

Van 1998 tot 2006 was hij wethouder van Wassenaar met als beleidsterreinen verkeer en vervoer, volkshuisvesting, accommodatiebeleid, milieu en ouderen. Was namens de gemeente vertegenwoordiger in regionale bestuursorganen en samenwerkingsverbanden.

Daarnaast was hij als vrijwilliger actief vanaf 1992 o.a. bij:
1992-heden actief lid Rotaryclub Wassenaar Ter Horst. O.a. 1996-1999 nauw betrokken bij Rotary Foundation, 2006-2007 als voorzitter en van 2011-2013 als voorzitter van de ledencommissie.
1997-heden actief voor CDA afdeling Wassenaar als adviseur, lid van het campagneteam, redacteur van het verkiezingsprogramma en lid van de vertrouwenscommissie voor de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2010.
1998-2007 bestuurslid en van 1998 tot 2002 secretaris/penningmeester van de Stichting Tennisclub Kasteel Oud-Wassenaar.
2006-heden algemeen bestuurslid, vanaf 2007 voorzitter van de Stichting Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar
2006-heden lid en sinds mei 2010 voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Wassenaarse Zorgverlening
2007-heden secretaris tot 2011 en vanaf 2011 bestuurslid/plv. secretaris van de Stichting Hospice Wassenaar.

De heer Klooster wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

{slider De heer W.J.W.J. van Roijen}

De heer W.J.W.J. van Roijen (69) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
1981-2005 derde rentmeester van de Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsche Fonds Den Haag
1991–2013 penningmeester van de Stichting Duivenvoorde te Voorschoten
1996-heden bestuurslid, 1999-2008 penningmeester en vanaf 2008 voorzitter van de M.A.O.C. Gravin van Bylandts Stichting Den Haag
1997-heden lid van de “Board of Trustees” tot 1999, lid van het “Executive Committee” tot 2006, voorzitter van het “Financial Committtee’ vanaf 2006 van TEFAF (the European Fine Art Fair) Maastricht
1999-heden bestuurslid en vanaf 2008 voorzitter Stichting Het Scholten-Cordes Fonds Den Haag
2008-heden voorzitter van de Stichting PAN (Pictura Antiquairs Natinaal) Amsterdam.

De heer Van Roijen wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

{slider De heer J.T.G. Ruijgrok}

De heer J.T.G. Ruijgrok (70) heeft naast zijn twee zaken Painting Lady in Wassenaar en Leiden
de volgende vrijwillige activiteiten ontplooit:
1968-1974 lector bij de Sint Willibrordusparochie
1968-1980 actief lid voorbereidingscommissie en voorzitter toneelvereniging Mimicri
1972-1973 oprichter en voorzitter van het oudercomité van de lagere school St. Willibrordus
1980-2002 bestuurslid/penningmeester/interim-voorzitter Carnavalsvereniging De Deylknotsen
2002-2004 medeoprichter en vrijwilliger bij de Branchevereniging Art & Frame
2002-2005 voorzitter van de Vereniging Ruychrock History
2002-heden bestuurslid thans plaatsvervangend voorzitter van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorgansaties
2002-heden voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Wassenaar
2003-heden bestuurslid en vanaf 2007 voorzitter van de Buurtvereniging Dorpskern en Duinrell
2004-2012 lid van de cliëntenraad van de zorgorganisatie Florence
2011-heden voorzitter van de Wassenaarse Stichting Trefcentra voor Ouderen (WASTO)
2012-2013 bestuurslid vanaf 2013 tot eind van dat jaar vicevoorzitter van de lokale politieke partij Wat Wassenaar Wil
Vanaf eind 2013 betrokken bij de oprichting van een nieuwe Wassenaarse partij “Hart Voor Wassenaar” en thans voorzitter van het bestuur

De heer Ruijgrok wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

{slider De heer mr. A.M. Sanders}

De heer mr. A.M. Sanders (71) was van 1983 tot 1989 hoofd Persvoorlichting en plv. directeur van de directie In- en Externe betrekkingen op het ministerie van Economische Zaken.

Van 1995-2010 eigenaar-directeur van het bureau Sanders en Zeilstra, vanaf 2001 Pauw Sanders Zeilstra & Van Spaendonck te Den Haag. O.m. woordvoerder van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in de periode dat prof.mr. Pieter van Vollenhoven de Raad voorzat.
Sedert 2013 partner/adviseur in deeltijd bij Zeilstra en Partners Den Haag.
Van 2010 tot begin 2013 wethouder te Wassenaar met in de portefeuille Economische Zaken, Onderwijs, Jeugd en Jongerenbeleid, Buurtverenigingen, Emancipatiebeleid, Ontwikkelingssamen-werking en Vluchtelingenwerk.
Hiernaast heeft hij de volgende nevenactiviteiten vervuld:
1980-heden secretaris van de Vereniging van Europese Journalisten (Association of European Journalists) sectie Nederland.
1986-1991 voorzitter van de Wassenaarse afdeling van D66
1990-heden actief lid/voorzitter 1997-1998 en pr-commissaris van de Rotaryclub Kralingen Rotterdam
1991-2002/2006-2010/2014 gemeenteraadslid (D66 fractievoorzitter) Wassenaar.

De heer Sanders wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

{slider De heer H.W. Wong}

De heer H.W. Wong (69) horecaondernemer ontplooide/ontplooit de volgende neven activiteiten:
1987-heden medeoprichter, penningmeester (1987-1991), vicevoorzitter (1992-1994), voorzitter (1995-1999) en ere-voorzitter (1999-heden) van de Vereniging van Gediplomeerde Chinese Chefkoks in Leidschendam. Betrokkene draagt bij aan de innovatie en professionalisering van de Chinese horeca in Nederland. Als bestuurder coördineerde hij evenementen, cursussen, demonstraties en lezingen.
1992-heden bestuurslid van de Chinese scholen in Den Haag (1992-1995), Heerlen (1994-1996),
Amsterdam (1995-1997) en Rotterdam (1996-2000) en erevoorzitter (2000-heden) van het Dan Hua Education & Culture Centre in Rotterdam.
2010-heden medeoprichter en vice-voorzitter van de Stichting Wong-clan in Europa gevestigd in Rotterdam
2012-heden bestuurslid van HKNT Federation in the Netherlands. Betrokkene zet zich in voor mensen die vanuit Hong Kong naar Nederland zijn geëmigreerd.

De heer Wong wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

{slider De heer Prof.dr. R.A.H.van der Meer}

De heer Prof.dr. R.A.H.van der Meer (64) ontvangt deze onderscheiding voor zijn activiteiten gerelateerd aan zijn hoogleraarschap Finance en Beleggingsleer en Vermogensbeheer bij de Universiteit van Groningen. Hij is deskundig op het gebied van institutionele balans- en vermogensbeheer voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken.

Daarnaast vervulde hij een aantal maatschappelijk (beroepsgerelateerde) activiteiten
1970-1977 medeoprichter/begeleider Verenigde Studenten Huiswerk Kringen Rotterdam
1996-2012 voorzitter (president-commissaris) van de Raad van Commissarissen Stadsherstel Den Haag en omgeving
1997-heden lid van de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
1998-heden jurylid bij de ‘Henk Mey Scriptieprijs’ controllersopleiding VU Amsterdam
1999-heden voorzitter van het Curatorium PDO Professional Master Beleggingsanalist VU Amsterdam
2000-2008 penningmeester/vicevoorzitter Konijklijke Zeil- en Roeivereniging Muiden
2001-2010 boardmember The Atlantic & Pacific Exchange Program Schiedam
2001-heden lid Raad van Toezicht Stichting Vrienden van het UMCU
2001-heden voorzitter van de Stichting Von Freyburg Utrecht
2003-2011 lid(adviseur) Wetenschappelijk Instituut CDA Den Haag
2003-heden lid Advisory Board Corpusmuseum Oegstgeest
2003-heden lid Adviescommissie Beleggingen Stichting Fonds 1818 Den Haag
2003-heden bedenker/uitvoerder ‘My Wallet’-beursspel
2004-2005 lid adviescommissie Modernisering Beleggingsinstellingen
2004-heden plaatsvervangend lid Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
2009-heden voorzitter beleggingscommissie van het pensioenfonds Nederlandse Bisdommen
2009-heden oprichter VOC-kamer ‘Den Heeren 17’ van het Scheepvaartmuseum Amsterdam
2013-heden lid van DSI Arbitragecommissie en vanaf mei 2013 tevens lid Examencommissie Amsterdam.

De heer Van der Meer wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

{/sliders}

Tags

LintjesregenOnderscheidingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top