Skip to content

Onderscheiding voorzitter KBO Wassenaar

26 april 20143 minute read

Wassenaar – Volkomen verrassend voor hem was de Koninklijke onderscheiding die de voorzitter, Jacques Ruijgrok, van o.a. de KBO Wassenaar op lintjesregen op vrijdag de 25e april kreeg opgespeld door de burgemeester van Wassenaar, dhr. Hoekema in aanwezigheid van z’n naaste familie. Helaas ontbrak zijn dochter maar het was te kort dag om die uit Canada te laten overkomen.

Meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk ging aan deze onderscheiding vooraf. Begonnen in 1968 als ´bestuurs´ lid van het Katholieke Vrouwengilde ‘KVG’ zette hij z’n eerste stappen op de toneelvloer in het toenmalige ‘Jeroenhuis’. Zijn eerste rol speelde Jacques als Teun Kleverkamp in het toneelstuk ‘Zo heeft Meu Gerre’ het gewild. Het KVG kende geen mannelijke leden maar de behoefte eraan was groot. Dan ligt een ombuiging naar een ‘echte’ toneelvereniging voor de hand en dat werd het ook in 1978 n.l. MimiCri. Jacques was de eerste voorzitter maar toen kwam de Carnavalsvereniging de Deylknotsen op zijn pad. We praten over 1980. De Deylknotsen stonden in heel Nederland bekend om hun carnavalsavonden waarin o.a. een bekende Nederlander werd vereerd met de Gouden Knots. Vanwege het plotselinge overlijden van de toenmalige penningmeester werd een beroep op Jacques gedaan. Hij kon niet weigeren maar het betekende wel het einde van zijn toneelcarrière. Vele jaren heeft Jacques de penningen beheerd. Na zijn penningmeesterschap heeft hij het zelfs gebracht tot senator en in een moeilijke periode van de vereniging werd hij gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen. Voor zijn vele verdiensten werd hij benoemd tot erelid.

In tussenliggende tijd waren er nog andere vrijwillige diensten zoals lector in de St. Willibrorduskerk en oprichter van de oudercommissie van de toenmalige St. Willibrorduschool Ook verleende Jacques zijn medewerking aan de oprichting en begeleiding van de branchevereniging van lijstenmakers Art & Frame.

Tegelijkertijd werd op hem een beroep gedaan, na tijdelijk voorzitter van Schie, om voorzitter te worden van de nieuwe samengestelde Katholieke Bond van Ouderen (een samensmelting van de Wassenaarse Katholieken Senioren – WKS en de KBO-afdeling Wassenaar). Een functie die hij nog steeds met veel verve bekleed. Het voorzitterschap van de bond betekende voorts, dat hij tegelijkertijd lid werd van het bestuur van de Federatie van Wassenaarse Ouderen. Als hobby werd hij ook nog even voorzitter van de vereniging Ruychrock History. Het doel van deze stichting is het verschaffen van informatie over het geslacht Ruychrock in het algemeen en het familieonderzoek in het bijzonder. De familie Ruygrock kent een zeer lange woongeschiedenis in Wassenaar. De familie Ruijgrok, Ruygrok of Rijgrok van der Werve (en nog een paar varianten) woont al zeker sinds 1430 in Wassenaar.

Tijdens zijn voorzitterschap werd Jacques een actief bestuurslid van de buurtvereniging Dorpskern&Duinrell, was ook nog lid van de cliëntenraad van Florence en voorzitter van het Wassenaars Trefcentrum voor Ouderen. Tenslotte is hij nu nog op zijn leeftijd de voorzitter van de nieuwe vereniging ´Hart voor Wassenaar´. Jacques werkt overigens nog steeds in Leiden als lijstenmaker en zijn vrouw Ria bestiert nog steeds in de Schoolstraat de winkel, genaamd ‘the Painting Lady’ waar men ook terecht kan voor diverse lijsten. ‘Ja, ik blijf doorgaan met werken. Achter de geraniums zitten is niks voor mij’. Veertig jaar vrijwilligerswerk werd terecht beloond met een onderscheiding zoals hij die kreeg opgespeld. Op het Dorpsplein was er ‘s middags een zeer geanimeerde receptie met mooie sprekers waarin hij en z’n vrouw Ria uitgebreid in het zonnetje werden gezet en gefeliciteerd.

Peter Knijnenburg

Tags

LintjeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top