Skip to content

Blauw-Zwart tekent convenant tegen scouting door amateurclubs

29 april 20143 minute read

Wassenaar – Blauw-Zwart heeft het convenant tegen externe scouting door amateurverenigingen ondertekend, net zoals meer dan twintig andere verenigingen in de regio West II.

Het doel van de deelnemende verenigingen is om een eind te maken aan het extern scouten door amateurverenigingen en de regelgeving van de KNVB te laten wijzigen. De convenantverenigingen zijn van mening dat scouten van jonge kinderen voorbehouden zou moeten zijn aan de Regionale Jeugdopleidingen.

In Nederland zijn 14 Regionale Jeugd Opleidingcentra (RJO’s), bedoeld voor jeugdige talenten die mogelijk goed genoeg zijn om in de toekomst door te breken als betaald voetballer. Deze centra zijn verspreid over heel Nederland en zijn gekoppeld aan Betaald voetbalorganisaties (BVO’s). Binnen deze centra wordt op een professionele wijze gewerkt met de jeugdige talenten waarbij er aandacht is voor de voetbaltechnische, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Overigens meent Blauw-Zwart dat ook hier verbeteringen mogelijk zijn, vooral in de begeleiding van de spelers die afvallen.

Al vele jaren is er naast scouting van de professionele organisaties ook sprake van externe scouting door een kleine groep amateurverenigingen. Deze verenigingen zoeken in de wijde omgeving naar talenten, zodat zij kunnen (blijven) spelen in hoge klassen, ook als er vanuit de eigen jeugd weinig talenten doorstromen. Om te kunnen selecteren organiseren deze verenigingen stages, talentendagen, open dagen en oefenwedstrijden in de loop van het voetbalseizoen, wanneer de jeugdspelers bij hun eigen verenigingen nog volop bezig zijn met hun eigen competities. Dit leidt tot onrust binnen teams, risico op overbelasting van spelertjes door extra trainingen en wedstrijden, overspannen verwachtingen van ouders en kinderen en niet zelden tot teleurstelling. Ook wordt het op deze wijze geforceerd op hoog niveau voetballen door buurverenigingen ervaren als een vorm van competitievervalsing.

Daarnaast wordt er een brede discussie gevoerd over de kracht van de vereniging in de maatschappij. De overheid duidt de vereniging steeds meer als bindmiddel. Ook daarom is het ongewenst dat jonge kinderen uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald.

Doel van de ondertekenaars van het convenant is dat er in elk geval aanpassingen komen in de KNVB richtlijnen met betrekking tot extern scouten. Ik nodig u van harte uit om mee te doen aan de discussie over dit boeiende onderwerp. U kunt daarvoor terecht op www.facebook.com/externscoutengjeugdvoetbal. Als u meer wilt weten over het convenant en de deelnemende verenigingen kunt u de website van de werkgroep extern scouten bezoeken: www.externscoutenjeugdvoetbal.nl.

Frits Rosendaal,
voorzitter Blauw-Zwart Jeugdafdeling

Tags

BlauwZwartScoutingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top