Skip to content

Geslaagde Bridge Drive voor Kenia ten bate van Dutch Dental Care

2 mei 20142 minute read

Wassenaar – Op zaterdag 12 april kwamen 64 bridgers in het Dorpshuis van Wassenaar bijeen om te bridgen ten bate van:Tandheelkundige hulp aan Kenia door Dutch Dental Care. Ditmaal geen tocht langs kroegen of restaurants maar in het Dorpshuis.

Er werd enthousiast gespeeld onder leiding van Peter Vlas en Cees Rijnbeek die ervoor zorgden dat alles soepel verliep. De lunch, verzorgd door DDC bijgestaan door deelnemers aan het project, liet men zich goed smaken.

Met de goede verkoop van loten, waarvan de prijzen door winkeliers en particulieren beschikbaar waren gesteld, en de inschrijfgelden is ruim € 2300 voor het goede doel opgehaald. De prijzen voor de eerste drie plaatsen werden aangeboden door Restaurant Harput in Wassenaar, de Kaasspecialist en de Notenshop & Chocolaterie in Mariahoeve. Wij danken alle winkeliers voor hun zeer gewaardeerde vrijgevigheid om ons te voorzien van de prijzen voor de lootjes.

Volgend voorjaar hopen wij opnieuw in de gelegenheid te zijn een bridge evenement te organiseren waarbij we zullen proberen de kroegen er weer bij te betrekken.

Dutch Dental Care zendt jaarlijks zes teams bestaande uit tandartsen, kaakchirurg, assistentes, mondhygiënisten en ondersteuning naar Kenia om op scholen belangeloos tandheelkundige zorg te verlenen. De deelnemers betalen hun eigen reis en verblijf. De twee door DDC opgezette klinieken waar patiënten zich tegen een geringe vergoeding kunnen laten behandelen worden door Kenianen gerund. DDC steunt hen bij de aanschaf en onderhoud van materialen en apparatuur maar is daarbij afhankelijk van giften en donaties.

Meer informatie over DDC vindt u op website: www.dutchdentalcare.nl

Mocht u op 12 april verhinderd zijn geweest maar wilt u de stichting toch steunen dan kunt u uw gift alsnog overmaken op bankrekening:
NL54ABNA0407157573 t.n.v. Dutch Dental Care

Annelies Kraaijenhagen-Oostinga
Sccretaris DDC

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top