Skip to content

Uitnodiging: Jaap Zijlstra 80 jaar

11 mei 20142 minute read

Wassenaar – Graag nodigen wij u uit om de 80e verjaardag van dominee dichter Jaap Zijlstra te komen vieren in de Messiaskerk.

Zondag 8 juni 2014 (Eerste Pinksterdag): 10.00 uur. In een bijzondere dienst zullen zeven liederen van Jaap Zijlstra worden gezongen door gemeente, cantorij en het projectkoor Rejoice.

Zondag 15 juni 2014 (Trinitatis): 15.30 uur. Tijdens een feestelijk samenzijn wordt aan Jaap Zijlstra een uitvoering van de cantate aangeboden waarvoor hij de tekst heeft geschreven. Tevens zal zijn broer Wim Zijlstra een inleiding houden en geven verschillende kunstenaars een toelichting op het werk dat zij hebben gemaakt naar aanleiding van gedichten van Jaap Zijlstra.

Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld!

Namens de kerkenraad,
Mw M.M. Mewissen Teeuw, voorzitter
Mw M.G.M. Prins, scriba

Aanvullende informatie
De Messiaskerk is de kerk waarmee de Zijllaankerk in 1996 fuseerde. Jaap Zijlstra groeide op in de Zijllaankerk en was daar tot zijn late roeping als predikant actief in het jeugdwerk. Zijn eerste poëzie werd voor de jeugddiensten in de Zijllaankerk geschreven. Na de fusie werd de Zijllaankerk afgebroken. De Messiaskerk wil Jaap Zijlstra graag met deze feestelijkheden eren.

Op de speciale website voor het jubileum jubileumzijlstra.nl vindt u het volledige programma, een uitleg over de cantate, wie er nog meer bij de feestelijkheden zijn betrokken en hoe u de Messiaskerk kunt vinden.

Tevens kunt u via de website het felicitatieregister tekenen.

Uw financiële bijdrage aan het jubileumcadeau dat op 15 juni wordt aangeboden kunt u storten op rekeningnummer NL98 INGB 0009434804 tnv Protestantse Gemeente Wassenaar.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top