Ga naar hoofdinhoud

Bejaarden Ridderhof worden keihard aangepakt

26 mei 20142 minute read

Wassenaar – Op 20 mei 2014 heeft de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS) in een aangetekende brief huuropzegging aangekondigd aan de bejaarde bewoners die niet zijn ingegaan op een aanbod van vervangende woonruimte. De duimschroeven worden nu flink aangedraaid. Wie niet binnen 6 weken alsnog zelf toestemt in beëindiging van zijn huurovereenkomst wordt voor de kantonrechter gedaagd.

Dit past in een reeks van intimidaties die de 80+ en 90+ in het afgelopen jaar hebben moeten verduren. Het eindspel komt in zicht. Het is WBS er alles aangelegen om nog voor het einde van het jaar de bejaarden uit het complex gemanoeuvreerd te hebben. De argumentatie deugt evenwel niet. De bejegening die bejaarde huurders ondervinden correspondeert bovendien niet met het sociale karakter dat een wooncorporatie behoort te hebben. De compassie met de oudere huurders die de directeur/bestuurder zegt te hebben is ver te zoeken. WBS claimt in haar brief de woningen nodig te hebben voor ‘dringend eigen gebruik’. WBS wil op de locatie 3 zgn. urban villa’s gaan bouwen en rekent erop dat dit zonder meer doorgaat na toetsing aan het bestemmingsplan. De belangengroep van omwonenden Ridderhof/Willibrord is na kennisname van de details echter flink van geschrokken van de bouwplannen. Als de villa’s (i.c. nogal grote woonblokken) er eenmaal staan is het beeld voor de komende tientallen jaren bepaald. Gelukkig krijgt ook de politiek nu interesse in het bouwkundige en sociale drama dat zich in Wassenaar dreigt te ontvouwen met al zijn repercussies. Het is te hopen dat dit zal leiden tot een onafhankelijke toets van alle uitvoeringsaspecten van de WBS-plannen. Maar het begint natuurlijk bij WBS zelf. Het zou goed zijn als de Raad van Toezicht van de Wassenaarsche Bouwstichting haar bestuurder zou opdragen om de wenselijkheid van de plannen, behalve vanuit economisch perspectief, ook vanuit sociale en andere perspectieven nog eens grondig te overwegen.

Leo Kerklaan, Wim Duiveman
(opkomend voor de gerechtvaardigde belangen van de bejaarde bewoners van de Ridderhof)

Wassenaarders aan het Woord

Wilt u net als de schrijver van dit bericht uw (anonieme) mening geven over de politiek, de gemeente of iets anders in Wassenaar. Dat kan, u kunt ingezonden brieven (max. 250 woorden) sturen naar de redactie (Johan de Wittstraat 80, 2242 LC Wassenaar) of mailen naar info@wassenaarders.nl.

Tags

IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top