Skip to content

Nieuw Wassenaars coalitieakkoord gereed

27 mei 20142 minute read

Wassenaar – De onderhandelingen tussen CDA, D66, PvW, GroenLinks en PvdA in Wassenaar zijn afgerond. er ligt een goedgekeurd Coalitieakkoord 2014-2018. De titel is “Vernieuwen, verbinden, vertrouwen”. Op basis hiervan kan het nieuwe Wassenaarse college van burgemeester en wethouders aan de slag.

Oude wijn, nieuwe zakken
Wie de 16 pagina’s van het Coalitieakkoord leest, ervaart een gevoel van herkenning. Over veel inhoudelijke zaken is men het in de Wassenaarse politiek eens. Heel veel is voortzetting van bestaand beleid en raadsbrede standpunten. Wie het stuk leest, stuit op zinnen als: “De kindergemeenteraad blijft bestaan” en “Wat betreft de groene buffer hanteren wij het standpunt dat de raad op 30 oktober 2013 heeft ingenomen”.
Nieuwe initiatieven zijn vooral gericht op de nieuwe taken in het sociale domein die het Rijk volgend jaar naar de gemeente decentraliseert, zoals de extramurale zorg, jeugdzorg en werk & inkomen. Daarvoor wordt in Wassenaar een participatieraad sociaal domein ingesteld.

Is er wel wat nieuws?
De echte nieuwigheid zit vooral in de bestuursstijl. Na alle relletjes moet het anders in de Wassenaarse politiek, en daar zijn heel wat woorden aan gewijd. Op dit punt willen de partijen de rustige stijl van het zakencollege dat ons dorp het afgelopen jaar bestuurde, voortzetten.

Politieke stokpaardjes
Uiteraard hebben alle deelnemers aan dit college hun politieke geurvlag in dit akkoord mogen zetten. Verkiezingswinnaar D66 heeft, bijvoorbeeld, het raadgevend referendum in het akkoord gekregen, GroenLinks een ecoduct bij de RijnlandRoute, CDA en PvdA de sociale en maatschappelijke participatie, Passie voor Wassenaar minder regels en snelle afhandeling vergunningaanvragen, en zo zijn er meer bekende punten en puntjes van de afzonderlijke partijen in het stuk te herkennen.

Koopzondag!
De politieke angel heeft men uit de koopzondagdiscussie gehaald. Er mag doordeweeks wat meer, de 12 koopzondagen blijven, maar op de andere zondagen blijven de winkels in beginsel dicht, met uitzondering van de supermarkten en tuincentra. Dus Albert Heijn, Dirk en C1000 mogen ook een (deel) van de zondag open. Iedere zondag. Daar zullen veel Wassenaarders vast heel blij mee zijn.

Op dit moment is er in “Raadhuis de Paauw” een persconferentie, waar de kandidaat-wethouders worden voorgesteld aan de pers. Wij zullen hier later vandaag over berichten. Het voornemen is de kandidaat-wethouders tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juni te laten benoemen en te installeren als wethouder.

Tags

GemeenteraadWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top