Skip to content

PvdA tevreden over zorg en wonen in akkoord coalitie

2 juni 20142 minute read

Wassenaar – Fractieleider Jan van Noort van de PvdA blikt tevreden terug op de onderhandelingen over het ,,regeerakkoord” van de gemeente Wassenaar. Hoewel zijn partij slechts een zetel heeft in de nieuwe gemeenteraad, vindt hij toch belangrijke punten van zijn inzet terug in de beleidsvoornemens van CDA, D66, Passie voor Wassenaar, GroenLinks en PvdA. Zo wijst Jan onder meer op de afspraken die gemaakt zijn over zorg en sociale woningbouw.

Met ingang van volgend jaar gaan veel taken in de zorg over van het Rijk naar gemeenten. Dat gaat gepaard met bezuinigingen en bovendien is nog niet duidelijk hoe de gemeenten dit precies gaan regelen. Dat leidt tot ongerustheid bij mensen die op de zorg aangewezen zijn. Jan van Noort vindt het daarom belangrijk, dat hierover in Wassenaar afspraken zijn gemaakt: ,,Niemand mag tussen de wal en het schip vallen bij het opzet van de nieuwe organisatie. Om dat te voorkomen wordt de eerste twee jaar zo nodig extra geld ingezet.”

Voor de PvdA is bovendien belangrijk dat door de zogeheten decentralisatie de gemeente het voortouw krijgt bij het organiseren van grote delen van de zorg. Dat biedt de kans om de zorg minder bureaucratisch te maken. ,,Geen zorg over de hoofden van de mensen heen, maar samen met de mensen kijken welke zorg het meest past bij elke persoon afzonderlijk,” zegt Jan van Noort. De PvdA-fractieleider is daarom blij met de afspraak dat er een ,,participatieraad” komt die met de gemeente meedenkt en adviseert. Ook is hij positief over de afspraak dat de professionele zorg ,,naadloos” moet aansluiten op de ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers.
Belangrijk voor de PvdA is ook de afspraak dat mensen met de laagste inkomens (tot 110 procent van de bijstandsnorm) in aanmerking komen voor een sociaal vangnet. ,,Dat heeft onder meer als gevolg dat kinderen toch gewoon naar een sportclub kunnen,” aldus Jan van Noort.

Opmerkelijk in het akkoord is de vaststelling dat Wassenaar niet alleen 4000 villa’s telt, maar ook 2500 woningen in de sociale sector. Nu behoort 24 procent van de huizen in de gemeente tot de sociale woningbouw, terwijl in het akkoord 30 procent wordt genoemd. ,,Bij nieuwbouw en renovatie moeten we bouwen voor lage inkomens, maar ook voor starters en middeninkomens,” vindt jan van Noort.

Tags

PvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top