Ga naar hoofdinhoud

Raadswerkgroep pakt Decentralisatieopgave voortvarend op

6 juni 20142 minute read

Wassenaar – De gemeenteraad van Wassenaar heeft in zijn vergadering van 2 juni een Raadswerkgroep Decentralisaties Sociaal Domein ingesteld. Deze raadswerkgroep heeft de opdracht gekregen de betrokkenheid te intensiveren van de raadsfracties bij de vorming van het beleid en het opstellen van de verordeningen en het op deze wijze in staat kunnen stellen van de gemeenteraad tot het maken van gerichte en zorgvuldige keuzes in het sociale domein.

Ook zal de raadswerkgroep nadrukkelijk in overleg treden met de betrokken maatschappelijke organisaties en staat zij open voor initiatieven uit het veld. Gelet op het belang van de decentralisatieopgave staat dit onderwerp continue op de agenda en de raadswerkgroep komt dan ook iedere vrijdag bijeen. Zaken als het oog hebben voor de belangen van de kwetsbare burgers, de communicatie, afstemming met de samenwerkingspartners binnen de regio en de intensieve en zorgvuldige begeleiding van het transitie- en transformatieproces zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
 
Decentralisatieraad
De raadswerkgroep zal binnenkort met een voorstel komen om in het kader van de gewenste samenspraak een Decentralisatieraad in het leven te roepen waarmee het overleg met het maatschappelijk middenveld wordt geformaliseerd en welke raad zowel de raad als college van advies kan dienen.
 
Nieuwsbrief
Graag verwijst de raadswerkgroep naar de nieuwsbrieven die in het kader van de voorbereiding op de overdracht van de nieuwe taken vanuit het Rijk naar de gemeenten op het terrein van jeugd(zorg), maatschappelijke ondersteuning en participatie, met regelmaat verschijnen op een gezamenlijke website van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar: www.sociaaldomein-vlvw.nl. De link naar deze website vindt u ook op de gemeentelijke website van Wassenaar.

Tags

GemeenteraadWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top