Skip to content

Raad van Wassenaar wil groene buffer van 1500 meter

10 juni 20143 minute read

Wassenaar – De gemeenteraad van Wassenaar wil een groene buffer van minimaal 1500 meter met de bebouwing van Wassenaar indien wordt besloten nieuwe woningen te bouwen op voormalig vliegveld Valkenburg. Dit heeft de raad aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland laten weten.

Met het huidig voornemen om 5000 woningen te bouwen op vliegveld Valkenburg zou er slechts een smalle groene strook van zo’n 800 meter breed overblijven tussen de bebouwing van Wassenaar en die van Katwijk. De groene zone tussen Wassenaar en Katwijk is echter één van de weinige plekken waar de bebouwing in de westelijke Randstad onderbroken wordt. De raad van Wassenaar is er daarom een groot voorstander van om deze zone niet op te offeren.

Om landbouw, recreatie en natuur voldoende ruimte te geven is een groene zone van minstens 1500 meter en een goede aansluiting op de Papenwegsepolder en de duinen nodig. De provincie moet zuinig zijn op de weinige mogelijkheden die er in het westen nog zijn om niet alles in te sluiten tussen de bebouwing.

De eerste plannen voor de bebouwing van Valkenburg gingen uit van 10.000 woningen. Inmiddels is dit verminderd tot 5000. De Wassenaarse raad vindt dat er opnieuw moet worden gekeken naar de plannen, inclusief de vraag of de noodzaak voor bebouwing überhaupt nog aanwezig is. Het is volgens de raad in ieder geval zonder meer mogelijk om een groene zone van 1500 meter te handhaven, ongeacht hoe de definitieve plannen er uit komen te zien. Om de groene buffer te sparen heeft de provincie Zuid-Holland in het verleden twee belangrijke voorwaarden gesteld aan de bouwplannen. Er moest in het noorden, vanuit de huidige bebouwing begonnen worden met bouwen. Ook moest, wanneer zou blijken dat er geen of minder behoefte was aan woningen uit het ‘topmilieu’, de vrijgekomen ruimte worden toegevoegd aan de groene buffer. De voorwaarden van de provincie zijn opgenomen in de structuurvisie.

Nieuw ruimtelijk beleid Zuid-Holland
Op dit moment stelt de provincie een nieuw ruimtelijk beleid vast. In de concept-stukken van de provincie is de voorwaarde dat de buffer moet worden uitgebreid wanneer minder behoefte is aan woningen in het topmilieu niet overgenomen. Dit terwijl van die mindere behoefte volgens de laatste inzichten nadrukkelijk sprake is. De gemeente Katwijk heeft bezwaar gemaakt tegen de voorwaarde dat in het noorden met de bouw gestart moet worden omdat bouwen vanuit het noorden te duur zou zijn en dit het niet tot de bevoegdheid van de provincie zou horen deze wijze van bouwen voor te schrijven. De gemeenteraad van Wassenaar wil dat de provincie zich houdt aan de oorspronkelijke voorwaarden die zij eerder gesteld heeft, te weten bouwen vanuit het noorden en het aan de groene buffer (terug-)geven van niet benodigde grond voor topwoningen. Daarbij geldt dat de groene buffer een breedte dient te hebben van tenminste 1500 meter.

Zo niet dan dreigt een uniek en open landschap verloren te gaan.

Tags

GemeenteraadWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top