Skip to content

Wie verdient de Wassenaarse monumentenprijs 2014?

14 juni 201449 second read

Wassenaar – De gemeente reikt tijdens Monumentendag 2014 voor het eerst de Wassenaarse monumentenprijs uit. Tot 14 juli kunt u een persoon of instantie voordragen, die zich op bijzondere wijze inzet voor de instandhouding van het prachtige Wassenaarse cultureel erfgoed. Hoe u een kandidaat kunt voordragen, leest u op www.wassenaar.nl/monumentenprijs. Daar vindt u ook meer informatie over de criteria en de procedure voor toekenning van de monumentenprijs.

Met de tweejaarlijkse Monumentenprijs wil de gemeente een blijk van erkenning en waardering geven aan:

– een persoon of instantie die zich bijzonder heeft ingezet voor het behoud van het Wassenaarse cultureel erfgoed.
– een persoon of instantie die een voorbeeldfunctie vervult met een restauratie- of instandhoudingsproject.
– een initiatief dat bijdraagt aan de instandhouding van het cultureel erfgoed in Wassenaar.

De Monumentenprijs is een initiatief van voormalig raadslid barones Margaret De Vos Van Steenwijk. De werkgroep Wassenaarse Monumenten Prijs, waar mevrouw De Vos Van Steenwijk deel van uitmaakt, buigt zich over de voordrachten en benoemt de winnaar.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top