q Ben Paulides uit Wassenaar, kandidaat Provinciale Staten verkiezingen 2015 - Wassenaarders.nl Skip to content

Ben Paulides uit Wassenaar, kandidaat Provinciale Staten verkiezingen 2015

14 maart 20154 minute read

Wassenaar – Ben Paulides is kandidaat voor Nederland Lokaal (lijst 12) in de Bollenstreek en het Groene Hart. Ben staat op de verkiesbare plek 6. Als geboren en getogen inwoner en als actief raadslid in Wassenaar weet hij wat er in de regio speelt. Ben zet zich in voor een eerlijk, open en transparant bestuur wat zuinig omgaat met Uw geld. Uw stem mag niet slechts gehoord worden, uw stem heeft invloed op wat er moet gaan gebeuren in onze regio. Stem daarom op 18 maart 2015 op Lijst 12 Nederland Lokaal Ben Paulides kandidaat 6.

De komst van de verzorgingsstaat en de opkomst van landelijk georganiseerde partijen, zo een honderd jaar geleden, heeft geleid tot een zeer gecentraliseerde overheid. Een verzorgingsstaat met protocollen. Onderwijs en de zorg hebben hier veel last van. Wij hebben last van medewerkers achter een bureau die ons met allerlei regels voorschrijven hoe wij iets moeten doen.

Prof. M.P.C.M. van Schendelen stelt zelfs dat “Nederland veel centralistischer is georganiseerd dan andere Europese landen landen” Er zijn weliswaar nu aantal taken de afgelopen jaren gedecentraliseerd, maar dat is pseudo-decentralisatie. Vaak zijn er in de wet allerlei mechanismen verwerkt waardoor de landelijke invloed behouden blijft.

De wetgeving is daar de oorzaak van en te weinig geld voor de gemeenten het gevolg. Gemeenten komen hierdoor nu jaarlijks 4 miljard tekort. Ons kabinet heeft de bezuiniging wel zelf ingeboekt. Gemeenten moeten een sluitende begroting hebben dus dat tekort wordt uit andere “potjes” door de gemeente weggehaald of de lasten gaan omhoog. In toenemende mate worden burgers door onze overheid niet serieus genomen. Gemeenten hebben onvoldoende autonomie en in Den Haag is men niet van plan hier verandering in te brengen.

De opkomst van lokale partijen vindt veelal haar oorsprong in het opkomen tegen verspillende projecten die uitgedacht zijn door bureaucraten. Nieuwe winkelcentra, megalomane woonwijken (zoals Valkenburg), onnodige industrieterreinen of geldverslindende autowegen (de Rijnland Route) of spoorverbindingen, zonder dat de noodzaak duidelijk aangetoond is.

Centralisme gaat uit van het idee dat er niet gevraagd wordt wat men wil maar het wordt opgelegd. Daar moeten we van af. Een overheid die weinig gevoel heeft voor de lokale belangen. De nood dwong ons daarom om de handen in elkaar te slaan. Van onder naar boven wordt op die manier weerstand geboden, zonder opgelegde partijdoctrine’s van bovenaf. Hoe vaak had de lokale afdeling van een landelijke partij niet een andere mening dan de landelijke partij en ging alles gewoon door?
Er moet een nieuwe balans worden gevonden. Vanuit landelijke partijen zal geprobeerd worden om de lokale partijen te kleineren, te minachten, te negeren. Men zal proberen bij de lokale partijen tweedeling te veroorzaken.

Op provinciaal niveau en op Eerste Kamer niveau bundelen de lokale partijen daarom nu de krachten. De lokale partijen zijn nu voor het eerst sinds 100 jaar voldoende georganiseerd om de gecentraliseerde overheid tegenwicht te bieden. Maar tegenwicht bieden gaat niet zonder slag of stoot. Maar zonder wrijving geen glans.

Frank van Dalen, voorzitter Politieke Academie, heeft in opdracht van Nederland Lokaal een enquête gehouden onder lokale en landelijke raadsleden. De landelijke partijen laten blijken dat ze lokale partijen niet serieus nemen. Maar het is wel een feit dat de lokalen de grootste politieke familie is, ruim 30 % van alle kiezers kozen bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 voor een lokale partij. Bij herindelingsverkiezingen van afgelopen november was dat zelfs 40%. De revolutie van onderop is gaande.
Nu al hebben 400 lokale wethouders (en 850 lokale raadsleden) de macht gegrepen. Zij zorgen ervoor dat geld niet verspild wordt. Lokale raadsleden besluiten niet ‘voor’ hun inwoners maar ‘met’ de inwoners. Op provinciaal niveau en in de Eerste Kamer zal dat net zo moeten gaan als het aan ons ligt. Vandaar dat de in 11 provincies lokale afdelingen zich verenigd hebben onder de paraplu van Nederland Lokaal. Van hieruit stomen wij op naar de Eerste Kamer.

Wij zien U niet als ‘klant’ maar als ‘participant’. Inwoners zijn experts op hun leefomgeving. Er moet een echte participatiedemocratie komen. Van onderop georganiseerd.

Op provinciaal vlak en in de Eerste Kamer valt er nog veel te doen. De localo’s zullen het verschil gaan maken. Vandaar dat de media en de landelijke politiek doen alsof de lokale partijen niet bestaan.

Wij gaan het zien. We roepen alle kiezers op om weer lokaal te stemmen en uiteraard Ben Paulides Lijst 12 kandidaat nr6!

Tags

Ben PaulidesVerkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top