Ga naar hoofdinhoud

DLW/ Nederland Lokaal verkiezingsuitslag

22 maart 20154 minute read

Wassenaar – Nederland Lokaal in Zuid Holland, de partij waarvoor de Wassenaars Ben Paulides kandidaat was bij de Provinciale Statenverkiezingen, heeft geen zetel bemachtigd in de Provinciale Staten. Dat bleek woensdagavond 18 maart 2015 bij de voorlopige uitslag na de telling van de stemmen.

Ondanks dat is Paulides, tevens raadslid in Wassenaar voor de lokale partij Democratische Liberalen Wassenaar (DLW), niet teleurgesteld. De verwachte doorbraak van de lokale partijen naar het provinciale niveau is weliswaar uitgebleven maar er is een duidelijk begin gemaakt met de opmars “van onderop “. Doel was immers niet dat de lokale stem op provinciaal en landelijk niveau gehoord wordt maar het doel is dat localo’s invloed hebben op wat er in de Provinciale Staten en in Den Haag besloten wordt. Maar niet alleen dat, ook streeft Nederland Lokaal naar meer autonomie voor lokaal bestuur.

Van Haagse macht naar lokale kracht.
Wat de oorzaak is dat niet ruim 30% van de stemmers op lokale partijen zijn behaald (zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen) is nog niet exact bekend. Daar zal nog nader onderzoek naar worden gedaan. Een aantal oorzaken is wel reeds duidelijk.

“De provinciale verkiezingen werden door de landelijke politici ‘gekaapt’ “, aldus Ben Paulides. “Provinciale lijsttrekkers en provinciale onderwerpen zijn nauwelijks aan bod gekomen”.

Een andere oorzaak is dat de lokale partijen niet tijdig en slechts door mond op mond reclame benaderd zijn. Dat resulteerde erin dat slechts 60 van de circa 830 lokale partijen onder de overkoepelende paraplu van Nederland lokaal campagne gevoerd hebben. Daar zit dus een enorme potentie.

In de week voor de verkiezingen wees een TSO/NIPO poll uit dat 6% van de kiezers lokaal zou gaan stemmen. De landelijke partijen begonnen zich zorgen te maken en er volgde een offensief waarin de initiatieven van de lokale partijen nogal neerbuigend werden neergezet (oa door minister president Mark Rutte). Dat lukte en in plaats dat het percentage steeg, daalde het aandeel in de stemmen voor de lokale partijen.

In Zuid Holland was er overigens nog een lokale provinciale partij. De partij, die op het laatste nippertje voor de verkiezingen werd opgericht, werkte helaas niet samen met Nederland Lokaal. Zij behaalden overigens wel minder stemmen dan Nederland Lokaal.

Lage opkomst
Paulides: “De opkomst voor de provinciale verkiezingen is traditioneel laag en ook nu weer aan de lage kant gebleven. Het is bekend dat de lokale partijen het juist van de opkomst van de lokale kiezer moeten hebben. De lokale kiezer is thuis gebleven of heeft een strategische stem uitgebracht. Ik begreep dat onder de lijn Den Haag – Rotterdam veel stemmen naar de PVV zijn gegaan.”

Geen slechte prestatie
Over het aantal stemmen vanuit de regio is Paulides overigens niet eens ontevreden. “Met Nederland Lokaal Zuid Holland, waar ik als campagneleider verantwoordelijk voor was, hebben wij zonder middelen en zonder echte campagne toch iets meer dan 7000 stemmen gehaald. Op zich dus nog niet eens een slechte score. Het begin is er. Zeker omdat alles nieuw is, is dit geen slechte prestatie”, besluit Paulides om daar vervolgens aan toe te voegen; “Het is helaas te weinig voor een zetel in de Provinciale Staten van Zuid Holland maar in andere provincies is er wel gescoord. En dat heeft mogelijk grote gevolgen voor zetelverdeling in de Eerste Kamer. Volgens de Volkskrant van 20 maart 2015 zou de verhouding coalitie/oppositie 36/39 zijn maar de zetel voor de Partij voor de Dieren zou allerminst zeker zijn. Mochten de OSF en Nederland Lokaal de krachten bundelen dan komt deze zetel bij hen. Een mogelijk zeer belangrijke zetel”.

Paulides voelt overigens wel het nadeel dat Nederland Lokaal (en dat geldt ook voor lokale partijen) achtergesteld wordt bij de landelijke partijen. “Wij krijgen in tegenstelling tot de landelijk partijen geen financiële ondersteuning vanuit het Rijk. Ook krijgen wij geen campagnegeld. Onze campagne (voor zover je van een campagne kan spreken) is noodgedwongen door de kandidaten uit eigen zak betaald.”

Tags

DLWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top