Skip to content

Schade zomerstorm grotendeels opgeruimd

25 augustus 20152 minute read

Wassenaar – De zomerstorm die 25 juli over Nederland raasde heeft in Wassenaar veel schade veroorzaakt. Door windstoten van soms wel 100 km per uur zijn diverse bomen in de gemeente omgevallen of beschadigd. In het weekend van de storm is het de gemeente in korte tijd gelukt de wegen weer vrij en veilig te krijgen, ondanks het feit dat er wegens de vakantieperiode minder medewerkers aan het werk waren. De gemeente heeft de opruimwerkzaamheden opgepakt samen met de brandweer, aannemer Van der Wilt en aannemer Van der Holst.

Veiligheid en doorgang op de wegen en fietspaden binnen de bebouwde kom hadden de eerste prioriteit. Hierna is begonnen met het opruimwerk. Met groot materieel is snel gewerkt. Hierdoor is het gelukt in de afgelopen weken zo’n 130 bomen te verwijderen. Daarnaast zijn veel bomen grondig gesnoeid.

Verwijderen takken in wijken en op landgoederen
Hoewel veel takken zijn verwijderd, liggen her en der toch nog takken in de wijken en op landgoederen. Momenteel werkt de gemeente hard om deze laatste resten van de zomerstorm op te ruimen.

Controle van bomen
De gemeente controleert ook de bomen op schade. Het kan zijn dat er alsnog wordt besloten een boom te vellen als de schade ernstig is of als sprake is van een gevaarlijke situatie. Uit de controle kan ook naar voren komen dat bomen nader onderzocht moeten worden. Eventueel nader onderzoek wordt in de maanden september en oktober uitgevoerd.

Melding loshangende takken
Wilt u melding maken van loshangende takken in bomen of van losliggende grote takken? Geeft u het dan door via www.wassenaar.nl/meldpunt of via telefoonnummer 14070.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top