Skip to content

HOVO-collegereeks Het Hollandse Portret op Duivenvoorde en Hofwijck

6 september 20153 minute read

Wassenaar – Ook dit najaar vindt op Kasteel Duivenvoorde en Huygensmuseum Hofwijck weer een reeks colleges van HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) plaats. In samenwerking met de Universiteit Leiden zijn vier boeiende colleges door interessante sprekers samengesteld. Het thema dit jaar is het Hollandse portret.

Het Hollandse portret
Kasteel Duivenvoorde en Huygensmuseum Hofwijck presenteren samen de HOVO-reeks Het Hollandse portret. In vier spannende colleges wordt de portretkunst door de eeuwen heen door interessante sprekers belicht. Zo is er aandacht voor de portretten van de families die Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten acht eeuwen lang in eigendom hadden. De familieportretten vertellen – afzonderlijk én samen – een verhaal over mensen van vlees en bloed: hun herkomst, levenslot, maatschappelijke status en persoonlijke, politieke en religieuze loyaliteiten. Ook is er een college door kunstenaar Urban Larsson over geschilderde portretten. Hij spreekt over zijn werk en schetst het ontstaan van een portret.

Constantijn Huygens, eigenaar en bouwheer van Hofwijck in Voorburg, liet zichzelf en zijn familie veelvuldig en op heel verschillende wijze portretteren. Wat wilde hij hiermee uitstralen? Dit wordt ontraadseld in het derde college. In het laatste college tot slot staan zelfportretten van zeventiende-eeuwse kunstenaars centraal. Dergelijke zelfportretten verraden vaak hoe de schilder naar zichzelf kijkt of zichzelf het liefste presenteert. Dit laatste college geeft u bovendien vast een voorproefje van de nieuwe tentoonstelling Het Hollandse Zelfportret die op 8 oktober a.s. opent in het Mauritshuis!

De colleges
De colleges vinden op vier woensdagen plaats van 10:00 uur tot 12:00 uur in Kasteel Duivenvoorde en Huygensmuseum Hofwijck (inloop met koffie vanaf 9.30 uur). De hoorcolleges hebben het karakter van lezingen. Het programma ziet er als volgt uit:
– woensdag 23 september: Adellijke familieportretten op Duivenvoorde, door directeur van Duivenvoorde dr. Annette de Vries (locatie: Duivenvoorde)
– woensdag 29 september: Portretschilderen, door kunstenaar Urban Larsson (locatie: Duivenvoorde)
– woensdag 7 oktober: De ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen, door directeur van Hofwijck drs. Peter van der Ploeg (locatie: Hofwijck)
– woensdag 14 oktober: Het Hollandse Zelfportret, door conservator bij het Mauritshuis drs. Ariane van Suchtelen (locatie: Hofwijck)

HOVO en aanmelden
Het HOVO heeft zich als doel gesteld om hoger onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden voor 50-plussers. Het is onderwijs op academisch niveau dat dankzij zowel inleidende als verdiepende colleges gevolgd kan worden zonder vooropleiding. HOVO-studenten volgen de colleges voor hun plezier, voor hun persoonlijke ontwikkeling en om bij te blijven. HOVO is een unieke kans om van experts te leren over boeiende onderwerpen – voor iedereen die de schoolbanken al even verlaten heeft. Zie ook http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo/.

Voor de colleges dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan via de website van Leiden Universiteit: http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo/aanbod/kunst-cultuur/prtrt.html. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol = vol.

Tags

DuivenvoordeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top