Skip to content

Kunst & ambacht: Open Monumentendag op de Paauw

6 september 20153 minute read

Wassenaar – Op De Paauw (Raadhuislaan 22) vinden diverse activiteiten plaats rondom de landelijke Open Monumentendag. Zo organiseert de gemeente Wassenaar, in samenwerking met het Comité Open Monumentendag, op donderdag 10 september een thema-avond Kunst en Ambacht. Op deze avond reikt wethouder Inge Zweerts de Jong ook de Wassenaarse Monumenten Prijs uit. Op Open Monumentendag zelf, op 12 september, leiden raadsleden bezoekers rond door De Paauw. U kunt dan de kamers bezoeken die normaal zelden te bezichtigen zijn.

Thema-avond Kunst en Ambacht, 10 september, aanvang 20.00 uur.

Tijdens de thema-avond Kunst en Ambacht is iedereen welkom bij de volgende activiteiten:

· Uitreiking Wassenaarse Monumenten Prijs
Wethouder Inge Zweerts de Jong reikt voor de tweede maal de Wassenaarse Monumenten Prijs uit. Alle Wassenaarders konden een persoon of instantie voordragen die zich op bijzondere wijze inzet voor de instandhouding van het Wassenaarse cultureel erfgoed. Genomineerd zijn: de heer Mark van Weezenbeek (Cantecleer), de heer Dennis Hulst (Pauwhof), mevrouw Carola Burgerhout (Boerderij Klein Hoefijzer).
· Lezing bouwhistorisch onderzoek
Tijdens de thema-avond geven Paula van der Heiden (bouw- en architectuurhistorica) en Josefien Tegelaar (restauratiearchitect en kleuronderzoeker) een presentatie over bouwhistorisch onderzoek naar monumenten. Dat bouwhistorie niet alleen het muurwerk en de kapconstructies betreft, maar gebruik gemaakt wordt van meerdere vakdisciplines, wordt onder meer duidelijk gemaakt door interessante voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van kleurhistorisch onderzoek. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de Paauw, in voorbereiding op de restauratiewerkzaamheden die gaan plaatsvinden.
· Overhandiging publicatie Kunst en Ambacht in Wassenaar
Overhandiging van het eerste exemplaar van de publicatie ‘Kunst en Ambacht in Wassenaar’ aan wethouder Inge Zweerts de Jong. Dit themaboekje is op de avond gratis verkrijgbaar.

Open Monumentendag, 12 september, 11.00 – 17.00 uur

· Rondleiding
Tijdens Open Monumentendag, die samenvalt met de dag van de Democratie, geven vrijwilligers rondleidingen door De Paauw. Een deel van de rondleiders zijn raadsleden. Zij geven niet alleen uitleg over de geschiedenis. Ze geven ook antwoord op de vragen die u heeft over de lokale democratie. Daarnaast vertelt de projectleider van de restauratie van De Paauw, mevrouw Sylvia Mol-Heijne, over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden.
· Diashow
De Paauw is sinds 1924 in gebruik in raadhuis en was daarvoor in gebruik als buitenverblijf van Prins Frederik der Nederlanden en zijn echtgenote Louise van Pruisen. Het was dit echtpaar dat het van oorsprong 16de-eeuwse huis, in de 19de eeuw de allure gaf van een statig buitenverblijf. Zij gaven niet alleen opdracht voor uitbreidingen aan het huis. Ook lieten zij een omvangrijk park aanleggen, dat zich uitstrekte over een groot deel van Wassenaar. Op Open Monumentendag is er een diashow te zien met unieke oude foto’s, die een beeld geven hoe het huis was ingericht toen het prinselijk paar er woonde. Niet alleen de raadszaal is te bezichtigen, maar ook enkele andere vertrekken inclusief de kamer van de burgemeester, indertijd het werkvertrek van Prins Frederik der Nederlanden. Een bezoek aan het park is eveneens de moeite waard.
· Rietdekker in Brandweermuseum
Tijdens een bezoek aan De Paauw mag ook een rondgang aan het Brandweermuseum niet ontbreken. Momenteel loopt in het museum een tentoonstelling over rieten daken, een kenmerkend onderdeel van veel historische huizen in Wassenaar. Speciaal tijdens Open Monumentendag geeft de Wassenaarse rietdekker, Emil Nijp, uitleg over zijn ambacht. Daarnaast is er speciale aandacht voor de kunst van ambachtsman en uitvinder Jan van der Heijden. Een catalogus met zijn schilderijen en een replica van zijn brandspuitenboek met prachtige tekeningen, zijn alleen op Open Monumentendag in te zien.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top