Skip to content

VVD wil opheldering over bunker

8 september 20152 minute read

Wassenaar – De VVD fractie in de Wassenaarse raad wil graag het college oproepen tot een gezamenlijke verkoopstrategie van de “Seyss-Inquart” bunker en de aanpalende Juliana kazerne. In de gemeenteraad in Den Haag worden nu de plannen voor de herontwikkeling Juliana kazerne besproken maar dat kan volgens de VVD niet zonder daarbij ook de vekoop van de bunker te betrekken. Immers, als Den Haag besluit de Juliana kazerne een woonbestemming te geven met bijbehorend verkeer kan de bunker wat de VVD betreft geen verkeersaantrekkende bestemming krijgen. Ook maken de liberalen zich zorgen over de Haagse ideeen om de Brienenlaan te ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer richting de Wassenaarseweg. Een recente buurtwandeling maakte immers duidelijk dat deze buurt al veel last van sluipverkeer heeft.

De voormalige commando bunker in Wassenaar en de Julianakazerne net over de gemeentegrens in Den Haag zijn beide eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, en beide panden staan te koop. In Den Haag is men al zo ver dat aan de gemeenteraad het programma van eisen voor de verkoop werd voorgelegd met als doel een nieuwe woonbestemming. Dit betekent meer verkeersbewegingen waardoor logischerwijze de bunker alleen een bestemming kan krijgen die geen of weinig verkeer aantrekt. De VVD fracties van de Haagse en Wassenaarse gemeenteraad vinden het niet logisch dat beide panden in een apart traject verkocht worden en vinden dat de plannen voor herontwikkeling in nauwe samenhang ontwikkelt moeten worden zodat de toekomstige bestemming op elkaar kan worden afgestemd. Daarom heeft VVD raadslid Monique van de Bijl in Den Haag afgelopen week opheldering gevraagd aan de Haagse wethouder. En VVD raadslid Pierre Paul Deneer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Wassenaarse College van Burgemeester en Wethouders.

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top