Skip to content

HartvoorWassenaar heeft belangrijk nieuws over afvalbeleid

15 september 20153 minute read

Wassenaar – Weinigen weten dat er grote veranderingen in het afvalbeleid van het college komen. Binnenkort gaat de coalitie instemmen met een radicale wijziging van de afvalinzameling en u wordt pas geïnformeerd nadat de gemeenteraad zijn zegen heeft gegeven.

HartvoorWassenaar vindt het belachelijk dat u als inwoner niet wordt geïnformeerd. Gelukkig is HartvoorWassenaar een lokale politieke partij van u, die uitsluitend de belangen, inwoner van Wassenaar, voor ogen heeft en daarom berichten wij u hierover.

Het voorgestelde afvalbeleid heet “Omgekeerd Inzamelen” en houdt in dat een deel van het afval aan huis worden opgehaald en dat u zelf uw eigen restafval mag gaan wegbrengen. U mag 3 minicontainers in huis zetten en die worden om de week geleegd, 1 voor metalen, 1 voor plastic en 1 voor GFT afval . Papier en glas blijft u gewoon zelf wegbrengen. En de rest, wat ingeschat wordt op 2 kilo per persoon per week mag u ergens bewaren en zelf naar een grote container brengen. Als u meer wegbrengt dan een bepaalde hoeveelheid dan moet u nog bijbetalen ook. Volgens de wethouder (GroenLinks) kan het restafval prima meegenomen worden als u boodschappen gaat doen. Om een voorbeeld te noemen: babyluiers behoren tot restafval. Die mag u zelf bewaren en wegbrengen. HartvoorWassenaar maakt zich ook zorgen om mensen die dat niet meer zelf kunnen, ouderen en minder validen. Het idee van de wethouder is dat deze mensen dit in hun omgeving kunnen regelen.

De overheid wil dat 75% van het afval herbruikbaar is. Het college kiest ervoor om de inwoners dan zelf afval te laten scheiden. Maar gebleken is inmiddels dat er betere oplossingen zijn die het serviceniveau voor de inwoners van Wassenaar verhogen. Het is zelfs mogelijk tot een nog betere scheiding te komen als al het huisvuil in 1 bak wordt gedaan. Ook blijkt uit deze onderzoeken dat er geen milieuwinst wordt behaald, maar dat er meer CO2 uitstoot is doordat verschillende afvalstromen afzonderlijk van elkaar moeten worden opgehaald.

De tarieven voor afvalinzameling zullen niet omlaag gaan. Als het zo zou zijn dat wat u betaalt voor afvalinzameling behoorlijk omlaag gaat, dan zou een eigen inspanning redelijk kunnen zijn. Maar de tarieven gaan niet omlaag. En we moeten niet vergeten dat de Wassenaarders nu al het hoogste tarief in Nederland hebben voor het ophalen van afval. Kortom we gaan tenminste hetzelfde betalen voor veel minder service.

Het al jaren slepende probleem is Avalex zelf. Avalex is niet in staat om een efficiënte bedrijfsvoering te organiseren en Avalex is niet in staat om tegen lagere kosten, betere alternatieven voor afvalscheiding toe te passen. Dus de werkelijke vraag is: Wat moeten we met Avalex? Hoe krijgen we lagere tarieven, afvalscheiding en tenminste dezelfde service? Er zijn anderen die dat wel kunnen.

HartvoorWassenaar roept iedere inwoner van Wassenaar op om de coalitiepartijen (CDA, D66, PvdA en GroenLinks) op het hart te drukken dat dit geen goed idee is. Ook vindt HartvoorWassenaar dit een uitstekend voorbeeld om hierover een raadgevend referendum te organiseren.

Hans Mulder
Hart voor Wassenaar, voor een dorp in balans

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top