Skip to content

D66 Wassenaar: een optimistische maar voorzichtige begroting

18 september 20152 minute read

Wassenaar – Optimistisch maar voorzichtig. Zo is de toon van Troonrede en Miljoenennota 2016 en zo zal ook de Gemeentebegroting 2016 van Wassenaar klinken. Wassenaar staat er goed voor, zeker als we onszelf vergelijken met gemeenten in de omgeving. Dat betekent niet dat er niets te wensen overblijft. Voor D66 dat, na een aanloop tijdens de vorige collegeperiode, nu een steviger rol kan spelen in coalitie en college en meer greep heeft op de gemeentefinanciën, is er alle reden om aan de vooravond van onze gemeentelijke ‘Prinsjesdag’ alvast een paar zaken op een rij te zetten die we hopen terug te vinden in de gemeentebegroting.

Om te beginnen moeten we, na de voorzetten die onze wethouder Sabine Verschoor in haar eerste jaar al heeft gegeven, nu echt een einde maken aan de discussies over begrotingsevenwicht en reservepositie. Basisregel is: duurzaam, structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. De door de VVD (of WWW…) gedomineerde colleges uit het verleden zullen heus wel het beste hebben voorgehad met ons dorp, met hun (over)voorzichtig financieel beleid. Maar na tientallen jaren van te hoog begrote uitgaven en oppotten van ongebruikt begrotingsgeld is het nu tijd om achterstallig onderhoud te plegen. Investeren in ons dorp – daarvoor hebben onze burgers al die jaren al dat geld toch bij elkaar gebracht? En laat niemand dat uitvoeren van achterstallig onderhoud verwarren met ‘potverteren’, want dat is toch echt iets anders.

Bij ‘onderhoud’ denken we niet alleen aan de openbare ruimte, groen, straten, al is ook daar de afgelopen jaren soms wel wat traag gereageerd op de onvermijdelijke slijtage. Veel gemeentelijk onroerend goed is hard toe aan een opknapbeurt, zoals isolatie, aanbrengen van zonnepanelen. Een investering in de toekomst, die in eerste instantie zeker geld kost. We hebben in Wassenaar ook nog iets te doen aan schoolgebouwen, jaren geleden ingediende maar nog niet uitgevoerde projecten. Maar ook de Warenar, die na een grondige renovatie voor ons dorp een veel grotere sociaal-culturele betekenis kan krijgen dan het gebouw nu heeft.

Ten slotte pleit D66 voor gerichte aandacht voor de economische vernieuwing in Wassenaar – ook daar kan de gemeente ontwikkelingen stimuleren, bijvoorbeeld in het Centrum en het Havengebied. We hoeven geen Silicon Valley aan de (Wassenaarse) Slag te worden, maar laten we Wassenaarse ondernemers helpen nieuwe kansen te benutten. En die kansen liggen er; D66 Wassenaar gaat voor een ondernemende toekomst – op Wassenaarse schaal.

Tags

BegrotingD66Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top