Skip to content

VVD tegen voorstel serviceverlaging huisvuil

23 september 20154 minute read

Wassenaar – Maandag 21 september heeft de VVD een amendement ingediend op het voorstel over omgekeerd inzamelen. De wethouder heeft toezeggingen gedaan dat in de uitvoering wel degelijk plaats is voor maatwerk en hij uiteraard stevig zal onderhandelen met de andere gemeenten om de financiële zaken goed vast te leggen zodat er ook lagere lasten voor inwoners komen.

De wethouder heeft daarop aangegeven dat niet nu over de uitvoering besloten wordt maar dat dit voorstel slechts de opdracht geeft aan Avalex om een operationeel plan uit te werken wat de raad daarna kan beoordelen. Daarop is de gemeenteraadsvergadering geschorst voor en woordvoerders beraad. Hieruit kwam een amendement dat aan het besluit is toegevoegd dat de Wassenaarse raad nu alleen opdracht geeft een plan uit te werken voor duurzaam grondstoffenbeleid waarbij de service minimaal gelijk blijft, de kosten maximaal hetzelfde en plaats is voor maatwerk en nieuwe technieken. Het uitgewerkte plan zal vervolgens door de raad besproken worden en pas dan neemt Wassenaar het definitieve besluit. Dit amendement is vervolgens unaniem aangenomen. De VVD zal het uitgewerkte plan straks beoordelen op de criteria die wij eerder hebben aangegeven want alleen bij goede service en lagere kosten kunnen inwoners gemotiveerd worden ook hun bijdrage te leveren aan gescheiden afval inzameling en een duurzame kringloopeconomie

De VVD is voorstander van duurzaam afvalbeleid maar tegen het voorstel dat het college nu doet in de gemeenteraad. Want de VVD wil geen verlaging van de service terwijl juist meer inzet gevraagd wordt van inwoners en afvalheffingen hetzelfde blijven. Bovendien draaien Wassenaarders straks op voor extra kosten als andere gemeenten niet voldoende scheiden, terwijl ons scheidingspercentage nu al hoog is.

Als het voorstel van de wethouder doorgaat wordt plastic- en groenafval nog maar eens in de 14 dagen thuis opgehaald. Alle huishoudens krijgen een blauwe papiercontainer die eens in de maand wordt geleegd. Restafval en glas brengen inwoners zelf weg. Dus straks moet u op maandag in oneven weken de plastic container buiten zetten, de week erna op woensdag de groene, en niet vergeten een keer in de vier weken op donderdag de blauwe. Terwijl nu elke week uw groene én grijze container geleegd wordt. U moet dus meer doen en krijgt er niets voor terug want de afvalstoffenheffing blijft hetzelfde. Of stijgt: want in de Gemeenschappelijke Regeling Avalex waarin wij samenwerken met 5 andere gemeenten zijn wij gezamenlijk financieel verantwoordelijk. Als wij beter ons best doen en andere gemeenten niet moeten wij toch meebetalen aan hun kosten.

De VVD wil dat het serviceniveau gelijk blijft en dat er voor inwoners wat te kiezen valt, iedereen woont immers anders. Hoeveel containers wilt u straks in uw tuin of wilt u liever uw dagelijkse loopje hebben naar het dichtstbijzijnde “milieuparkje” in uw wijk?

Bovendien gaan ontwikkelingen op afvalscheidingstechniek razendsnel. Heeft afvalscheiden bij inwoners thuis over twee jaar nog zin of wordt de techniek van de toekomst juist achteraf scheiden? De VVD pleit daarom voor een jaarlijks evaluatiepunt zodat we alsnog nieuwe technieken kunnen invoegen.

Daarnaast pleit de VVD voor een eerlijk financieel beleid. Dus hoe hoger ons scheidingspercentage hoe lager onze bijdrage aan Avalex en omgekeerd. Blijkt na 2020 dat de reorganisatie zeer geslaagd is, dan is ons afval geld waard als grondstof. In dit Raadsvoorstel wordt niet vastgelegd dat dit geld terug moet naar de inwoners, dat willen wij nu regelen en goed vastleggen zodat niet Avalex of andere gemeenten met onze afvalwinst vandoor gaat. VVD woordvoerder Pierre-Paul Deneer: “Met deze wijzigingen wordt het voorstel verbeterd en door handhaving van het serviceniveau en belofte van lagere kosten bij grotere inspanning zal iedereen gemotiveerd worden om een bijdrage te leveren aan een financieel haalbare duurzame Kringloopeconomie.

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top