Skip to content

WatWassenaarWil voor goede afvalinzameling met service.

28 september 20152 minute read

Wassenaar – Het is natuurlijk verleidelijk voor een oppositiepartij om meteen moord en brand te schreeuwen als het college een voorstel doet. Afvalbeleid raakt iedere Wassenaarder direct, iedereen vindt er iets van en het dus het is makkelijk scoren met kritiek. WWW heeft zich tijdens bijeenkomsten bij Avalex en in de stuurgroep afvalbeleid goed laten informeren over de verschillende scenario’s voor afvalinzameling, de risico’s, de kosten en de gevolgen voor ons allen.

Wij zijn van mening dat het college in beginsel gekozen heeft voor het beste alternatief, ook financieel! ” omgekeerd inzamelen”. (De bewoners scheiden een aantal waardevolle grondstoffen, en zo hoeft er minder restafval te worden opgehaald). De opdracht vanuit het Rijk, grondstoffen hergebruiken, minder restafval, kan op deze manier worden gerealiseerd. Wel hebben wij nog diverse zorgen en vragen. Op het gebied van uitvoering en de communicatie met de inwoners. Wij willen ook dat verenigingen de mogelijkheid behouden oud papier in te zamelen.

Uw grootste zorgen: (wat wordt het serviceniveau? Hoe groot wordt het (on)gemak voor Wassenaarders? Op welke termijn gaan de lasten omlaag door de gerealiseerde besparingen?) zijn ook onze grootste zorgen. Daarom heeft WatWassenaarWil in de commissie aan de wethouder gevraagd om invloed te krijgen in het uitvoeringsplan. Hoe vaak wordt het vuilnis opgehaald, hoe wordt er meegedacht voor kleiner behuisden en bewoners van flats en appartementen. Hoe gaan de gemeente en Avalex u informeren? Tijdens de laatste raadsvergadering is besloten dat de raad nog mag besluiten op welke manier het afval wordt ingezameld. In het belang van onze inwoners en van een goede service.

WatWassenaarWil blijft het op de voet volgen!

Tags

WassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top