Skip to content

Wassenaar wil bouwgrond bij Sterrenbad duurzaam ontwikkelen

30 september 201533 second read

Wassenaar – De gemeente Wassenaar ziet graag dat het braakliggende terrein aan de Generaal Winkelmanlaan duurzaam wordt herontwikkeld. De toekomstige woningen die naast het Sterrenbad komen, moeten energieneutraal zijn.

Met deze ambitie anticipeert de gemeente Wassenaar op de gewenste landelijke norm voor duurzaam bouwen in 2020.

Voor dit nieuwbouwproject zijn voorwaarden opgesteld, in samenspraak met de omwonenden. Zo moet het ontwerp passend zijn in de stijl van de huidige omgeving. De gemeente roept geïnteresseerde marktpartijen op zich vóór 21 oktober as. aan te melden via www.wassenaar.nl/winkelmanlaan.

Na aanmelding ontvangen deze partijen op 22 oktober informatie, alsmede de stukken waaruit blijkt op welke wijze zij zich voor deze ontwikkeling kunnen kwalificeren.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top