Skip to content

VVD maakt zich sterk voor Wassenaars jongerenwerk

15 oktober 20152 minute read

Wassenaar – Wassenaar is een prachtig dorp waar velen van ons fijn wonen, werken, leren en recreëren. Maar dat geldt niet altijd of voor iedereen. Het is daarom goed om als samenleving steun en stimulans te bieden aan kwetsbare groepen, zoals jongeren voor wie ondersteuning geen gegeven is. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een visie op jongerenwerk opgesteld. Een visie waar niemand tegen is, maar die zo algemeen is dat de problemen die Wassenaar helaas ook kenmerken erin ontbreken.

Voor de VVD zijn de warme woorden van het college over het algemeen belang van jongerenwerk niet genoeg. Woordvoerder Mirjam van Leeuwen-Verhaar: “Voor de VVD is het belangrijk dat het jongerenwerk inspeelt op de specifieke problemen van onze jeugd. Geen ‘one size fits all’ of leuke-dingen-voor-de-mensen, maar een passende aanpak bij huiselijk geweld, drugsproblemen en emotionele verwaarlozing.”

De VVD heeft zich daarom hard gemaakt voor een betere uitwerking van de visie, waarin het college scherp moet kijken naar wat de Wassenaarse jongeren aan problemen ervaren. Juist omdat het om kwetsbare jongeren gaat, is het van belang dat er een stevig plan ligt met duidelijke doelen en een bijpassende stevige evaluatie. Van Leeuwen-Verhaar: “De VVD is tegen het organiseren van schijnzekerheid. We kunnen niet volstaan met goede bedoelingen, succes is waar het ons bij deze groep om te doen is. We zijn het dus aan hen verplicht om dat heel goed zichtbaar te maken.”

Daarom vindt de VVD het ook een gemiste kans dat de relatie met de nieuwe taken rond zorg en werk, waar de gemeente sinds kort voor verantwoordelijk is, ontbreekt in de visie van het college. Het doel is om deze kwetsbare groep een betere start voor de toekomst te geven. Daar moet volgens de VVD een solide uitwerking van het jongerenwerk tegenover staan. De andere partijen in de raad steunen de reactie van de VVD. Het college heeft inmiddels toegezegd dat er een stevige onderbouwing van de plannen aan de raad wordt voorgelegd, vóórdat de aanbesteding van het jongerenwerk plaats vindt. Daar is de VVD tevreden over en ziet met belangstelling én een kritische blik uit naar de uitwerking van het college.

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top