Skip to content

HartvoorWassenaar is geschrokken van de begroting 2016 (6)

26 oktober 20152 minute read

Wassenaar – HartvoorWassenaar bereidt zich voor op de gemeentelijke begroting. Het gaat om een bedrag van €58Miljoen, ruim €5000 per huishouden. Vorige week hebben we onze zorgen al uitgesproken dat een deel van de kosten in Wassenaar veel hoger uitvallen dan in vergelijkbare gemeenten. Maar nu kijken we naar de inkomstenkant.

Om de begroting goed te begrijpen, moet je ook naar de voorliggende jaren kijken. Dan zie je de trends. Ook moet je kijken naar de toekomst.
En dan blijkt dat ook aan de inkomstenkant grote problemen zijn. Een belangrijke oorzaak is dat de overheid gewoonweg minder geld geeft aan de (alle)gemeenten. Echter, speciaal voor Wassenaar spelen 3 dingen:

• Tijdens de vorige collegeperiode is besloten gedurende een aantal jaren de OZB belasting minder te verhogen dan de inflatie. Dat heeft geleid tot een inkomstenvermindering van €400.000. Natuurlijk leuk dat we wat minder OZB betalen, maar als je dat doet, moet je ook structureel bezuinigen, en dat is niet gebeurd.
• Wassenaar had het rijke bezit van een aandelenpakket NUON. De winsten hielpen onze begroting aan zo’n €2miljoen per jaar. In 2009 is dit pakket verkocht voor ongeveer €45miljoen. Rechtstreeks op de bank. Sindsdien is bijna de helft van deze €45miljoen opgemaakt, en is de rente omlaag gegaan. De inkomsten van €2miljoen nemen af tot minder dan €0,5miljoen.
• Bij de verdeling van de totale pot van de overheid over alle Nederlandse gemeenten krijgt Wassenaar in verhouding met andere gemeenten steeds minder. Maar liefst ongeveer €1,5miljoen.

Dus nemen de inkomsten over een periode van 7-8 jaar met €3,5miljoen af. En dat naast het feit dat de dingen die de gemeente doet veel duurder zijn dan zou kunnen.
Er is dus een structurele trend van inkomstenachteruitgang. De kosten blijven hoog en nemen toe. Er is dus een blijvend en groter wordend tekort op de begroting.
Dat kun je twee of drie jaar wegpoetsen, maar vervolgens explodeert het midden in je gezicht. En dan krijg je, net als in 2005, ineens een verhoging van de OZB van 50 tot 100%.

De OZB belasting fors verhogen? HartvoorWassenaar zal er alles aan doen om dat te voorkomen.
Dit college wil niet bezuinigen, heeft ze eerder dit jaar gezegd. Nu geeft ze aan te willen gaan nadenken over bezuinigen. Je moet niet gaan nadenken, je moet denken en doen. En snel.
Maar nog belangrijker, er moet een financieel huis komen dat blijvend in evenwicht is.

Henri Hendrickx, HartvoorWassenaar
Voor een dorp in balans

Tags

BegrotingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top