Skip to content

WatWassenaarWil: Begroting is gatenkaas

2 november 201559 second read

Wassenaar – Er is een groot financieel probleem. De begroting 2016 wordt sluitend gemaakt door fors interen op de algemene reserve. Bovendien gaan de gemeentelijke kosten (weer) omhoog, o.a. door onnodige personeelsuitbreidingen. D66 wethouder Financiën Verschoor zei tijdens de begrotingsbespreking dat verhogen van de belastingen een oplossing is. WWW vindt dat er fors moet worden bezuinigd, o.a. op ambtenaren en bestuurskosten.

Vorig jaar vroeg WWW het slechte groen, bestrating en water aan te pakken. Er is niets gebeurd. De kosten van goed onderhoud en wegwerken van achterstanden zitten niet in de begroting. 18 posten, in totaal vele miljoenen, zijn niet opgenomen, zodat het gat onvermijdelijk nog groter wordt.

WWW wilde met moties bijsturen. De coalitie en de (terecht) veel commentaar leverende VVD negeerden de WWW voorstellen ter verbetering.

Door partijen uit coalitie en oppositie wordt echter onderkend dat het structureel mis zit. Toch stemden de coalitie en VVD vóór de begroting. Waarom de zaak niet NU aangepakt. Weer een jaar gemist om orde op zaken te stellen. WWW stemde dan ook tegen de gatenkaas begroting en blijft pleiten voor een structurele verandering. De oplossing van wethouder Verschoor – nog hogere lasten – moet voorkomen worden.

Tags

BegrotingWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top