Skip to content

Nog dit jaar een actieplan jeugdwerkgelegenheid

8 november 20152 minute read

Wassenaar – Het creëren van jeugdwerkgelegenheid staat hoog op de politieke agenda in Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Samen ontwikkelen de gemeenten een actieplan. Jongeren denken mee over het plan, onder andere in een aantal schooldebatten.

Speerpunt: betere kansen voor jongeren
De aanpak van jeugdwerkloosheid is door wethouders Inge Nieuwenhuizen, Nadine Stemerdink en Inge Zweerts de Jong van de drie gemeenten benoemd als speerpunt van de komende periode: “Nog dit jaar moet er een plan liggen om de kansen voor jongeren duurzaam te vergroten. Het plan maken we met input van jongeren. Hoe zien zij hun kansen op opleiding en werk, wat is ervoor nodig die te verbeteren, hoe bereiken we hen? Op verschillende manieren halen we de komende maanden informatie op. Tijdens de schooldebatten leggen we stellingen en vragen voor. Ook willen we onderzoeken of jongeren weten waar ze nu terecht kunnen met vragen over werk of school, zoals bij het Jongerenloopbaancentrum.”

Meedenken
Schooldebatten zijn gehouden op onder andere het Adelbert College in Wassenaar, Gymnasium Novum in Voorburg, het ID college in Leidschendam en het Vlietland College en ROC in Leiden, waar veel scholieren uit Voorschoten op zitten. Uit de debatten blijkt dat jongeren hoopvol zijn over de toekomst. Wel vinden zij betere voorlichting over de mogelijkheden belangrijk. Een deel van de betrokken jongeren heeft aangegeven graag vaker met de gemeente te willen meedenken. Zij zullen in de nabije toekomst dan ook meer betrokken worden bij de plannen.

Vragenlijst online
Jongeren uit de drie gemeenten die een vraag hebben over werk, opleiding of uitkering kunnen zich melden bij het Jongerenloopbaancentrum via www.lv.nl/aandeslag. De komende periode wordt bij deze jongeren een enquête afgenomen. Iedere jongere onder 27 jaar uit de drie gemeenten kan deze vragenlijst ook online invullen via www.lv.nl/actieplanjwg.

Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid moet binnen een tot drie jaar leiden tot een daling van de jeugdwerkloosheid en een betere aansluiting van beleid en uitvoering bij jongeren.

Tags

JongerenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top