Skip to content

VVD Wassenaar kritisch op strandnota

14 januari 20162 minute read

Wassenaar – De startnotitie voor de strandnota is niet af. Dat vindt de VVD. De startnotitie die komende woensdag door de Commissie Ruimte en Economie wordt besproken, biedt vooral informatie over de bestaande situatie. De eventuele gevolgen van nieuw beleid voor de bewoners, de ondernemers en de gemeente zelf ontbreken. Dat betekent volgens de VVD dat een besluit over het voorgestelde kader een slag in het duister is. De VVD zal daarover in de commissie kritische vragen stellen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om nu al te besluiten over de mogelijkheid van jaarrondexploitatie en de ruimte voor een vijfde strandtent en daar de reacties op af te wachten. Het college verzuimt de mogelijke gevolgen hiervan te vermelden. Betekent dit bijvoorbeeld dat de nutsvoorzieningen, de riolering e.d., moeten worden aangepast? Leidt dit tot hogere kosten voor de gemeente of juist tot meer inkomsten? Wat betekent dit voor toezicht en handhaving. Wat zijn de gevolgen voor de horeca en de stalletjes? Betekent de komst van een vijfde strandtent dat de kwaliteit verbetert of is het juist de start van een “race to the bottom” zoals sommigen vrezen? Waarom geen 6e of 7e? Gaat dat ten koste van het familiekarakter en zo ja, waardoor dan? En – als er dan een getal genoemd moet worden – waarom niet gekozen voor handhaving van de huidige 4 strandtenten? Echte discussiepunten blijven buiten beschouwing, bijvoorbeeld over de taakverdeling gemeente-ondernemers en wat de inzet van de gemeente mag kosten. Ook verzuimt de notitie een duidelijke uitspraak te doen over de belangrijkste wens van de ondernemers: een tienjarige huurovereenkomst. Zijn daar misschien bezwaren tegen en zo ja welke dan? En als er geen bezwaren zijn, waarom wordt dat dan niet gezegd?

Kortom, na pagina 14 denkt de lezer: nu komt het, maar helaas, daar eindigt de startnotitie. Een startnotitie is nog geen beleidsnota. Die komt in de herfst. Maar wat een startnotitie wèl moet bieden is een heldere analyse van de gevolgen van mogelijke keuzes en ontwikkelingen. Van de gevolgen voor de ondernemers waar de gemeente al jarenlang een relatie mee heeft en van de gevolgen voor de gemeentelijke begroting en voor de bewoners. De VVD vreest dat met deze startnotitie de inspraak weinig bij zal dragen aan het beleid en dat we in de herfst weer met dezelfde vragen zitten. In het belang van bewoners en ondernemers zal de VVD vragen om een beter stuk.

Tags

StrandnotaVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top