Skip to content

Staatsbosbeheer treft voorbereidingen voor boswerkzaamheden

27 januari 20163 minute read

Wassenaar – In de Ganzenhoek nabij Hotel Duinoord wordt in januari en februari 2016 zichtbaar gewerkt aan het bos. Een deel van de naaldbomen wordt in een zogenaamde dunning na de zomer gekapt, om het naaldbos om te vormen naar een gevarieerder en natuurlijker duinbos. Komende weken worden de dennenbomen, die voor kap in aanmerking komen, gemarkeerd met een stip.

Daar waar het bos in Wassenaar in de jaren dertig van de vorige eeuw bestond uit alleen maar naaldbomen, geplant ter voorkoming van zandverstuivingen en voor de houtproductie, wordt de laatste decennia stap voor stap gewerkt aan een bos met meer ruimte voor diverse soorten kruiden, struiken en bomen met een grotere variatie in leeftijd. Zo ontstaat een gevarieerd bos van zowel naaldbomen als een variatie aan loofbomen, dat veel vogels, kleine zoogdieren en insecten aantrekt.

Blessen
Het plaatsen van stippen op de te kappen bomen heet ook wel ‘blessen’. En degene die dit doet, meestal de boswachter, heet de ‘blesser’. In januari en februari wordt het hele bos doorkruist en bepaald welke bomen gekapt gaan worden en welke blijven staan. De blesser kijkt in Wassenaar naar de vitaliteit van de naaldbomen. Grote sterke bomen blijven staan. Mindere bomen kunnen een stip krijgen. Of een boom een stip krijgt, hangt ook af van wat er onder de bomen staat aan struiken en jonge bomen. Want onder de oude naaldbomen staat een jong loofbos te dringen om de plaats van de gekapte dennen in te nemen. Dus het bos blijft bos.

Na het blessen gaat in het najaar een houtoogst machine, een ‘harvester’ genoemd, door het bos en zaagt de gebleste bomen om. De bomen worden ontdaan van hun takken en de stammen worden in verschillende lengte stukken (‘sortimenten’) terzijde gelegd. Vervolgens wordt het hout uit het bos gereden en op stapels verzameld.

Nog geen hinder voor bezoekers
Gedurende het blessen van het bos is er geen hinder voor bezoekers anders dat er bomen met stippen in het bos zullen staan. Maar met name tijdens het werk in het najaar kunnen bezoekers van het bos hinder ondervinden van de werkzaamheden. De harvester is een grote machine die tijdens het zagen van de bomen van enige afstand goed hoorbaar is. Bij het uitrijden worden reguliere paden zoveel mogelijk ontzien, maar er kan vanwege de veiligheid zo nu en dan tijdelijk een stuk bos of weg worden afgesloten. Verder wordt het hout gestapeld op de Staatsbosbeheer parkeerplaats tegenover Hotel Duinoord. Hierdoor zal parkeren hier enkele weken niet mogelijk zijn. Als alternatief worden de parkeerplaatsen verderop langs de Wassenaarseslag gratis opengesteld.

Al het zaag- en afvoerwerk vindt geconcentreerd plaats om de verstoring in de natuur en de overlast voor publiek te beperken. Met posters langs de paden houden de boswachters de bezoekers op de hoogte van het werk.

Meer weten over werken in het bos.
Bij de ingangen van het bos staan borden met informatie over het werk en wat de bezoeker van het bos de komende periode kan verwachten. Ook op twitter @boswachtermark, facebook.com/staatsbosbeheerhollandsduin/ en het blog van de boswachters in Zuid-Holland https://staatsbosbeheerzuidholland.wordpress.com/ verschijnen geregeld berichten. Daarnaast is er op maandagochtend 1 februari om 09.00u en op woensdagmiddag 3 februari 14.00u een excursie met uitleg over de natuur van het Ganzenhoekbos en de boswerkzaamheden die daarbij horen. Aanmelden kan via hollandsduin@staatsbosbeheer.nl

Tags

BosStaatsbosbeheerWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top