Skip to content

HartvoorWassenaar en “ons” strand

30 maart 20162 minute read

Wassenaar – HartvoorWassenaar maakt zich zorgen over de wijze waarop Burgemeester en Wethouders omgaan met “ons” strand. Vorig jaar hebben we verklaard dat de Wassenaarse Slag een familiestrand is en moet blijven, en vrijwel de hele raad was het er mee eens. Het werd de algemene visie op “ons” strand.

Dat betekent dat we niet willen dat het Wassenaarse strand uitgroeit tot een omvang die de gezelligheid en overzichtelijkheid van nu fors overtreft. Het strand moet makkelijk toegankelijk zijn voor de Wassenaarders en de gasten van Wassenaar. Geen extra verkeersbelasting, geen extra parkeerplaatsen, geen extra kosten voor bewaking en onderhoud, geen extra kosten voor de voorzieningen.

Bij het Wassenaarse strand horen de mensen en bedrijven die vaak al tientallen jaren een strandtent runnen of er voor zorgen dat je er kunt parkeren. Niet zelden is het van generatie op generatie overgegaan. Bijna alle ondernemers van het strand wonen in Wassenaar. Ze kopen zo veel als mogelijk in bij andere Wassenaarse ondernemingen, en heel veel van de Wassenaarse jongeren hebben tijdens het seizoen een aardig centje bijverdiend.

Ze moeten ook investeren in de toekomst. Vaak moet je voor verbetering van een strandtent vele 100.000en Euri’s neerleggen om het weer 10 jaar aantrekkelijker te maken.

Wassenaar is er bij gebaat dat deze ondernemers voor de lange termijn kunnen investeren. De verbeteringen die ze aanbrengen zijn investeringen voor de toekomst, waar ze zelf ook profijt van mogen hebben.

Bovendien vindt HartvoorWassenaar dat je de ondernemers goed moet kennen, en dat je een goede relatie moet opbouwen.
Als gemeente moet je dan met de ondernemers voortdurend in gesprek zijn, elkaar respecteren en met de bestaande ondernemers lange termijn contracten sluiten.
Koester het strand en koester de ondernemers die het voor Wassenaarders aangenaam maken.
Ga niet experimenteren met nieuwe contractvormen. Zorg voor een goede relatie met de exploitanten.
Burgemeester en Wethouders: koester dat wat de Wassenaarders willen behouden.

Henri Hendrickx, HartvoorWassenaar
Voor een dorp in balans

Tags

HVWStrandWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top