Skip to content

HartvoorWassenaar voor verhoging toeristenbelasting

19 april 20162 minute read

Wassenaar – Misschien een raar moment om over toeristenbelasting te beginnen. Maar dat heeft alles te maken met de voorbereidingen voor de volgende begroting (ja,2017!!).

Enorme tekorten
En daar gaat het eigenlijk over. Het college heeft inmiddels cijfers aan de raad gegeven over 2016. Het tweede jaar waarvoor dit college verantwoordelijk is. In die twee jaren is de vrije algemene reserve teruggelopen met meer dan € 20mln tot nog €29mln. En wat we op de bank hebben staan loopt terug met €22mln tot €24mln. HartvoorWassenaar hamert al sinds oktober 2014 dat het financiële beleid van dit college onverantwoord is. Het zal niet zonder stevige gevolgen zijn, in de nabije toekomst. Binnenkort zijn de reserves op en de bankrekening leeg. De in vele jaren opgebouwde stootkussens worden in slechts een paar jaar uitgegeven.

De begroting
HartvoorWassenaar heeft aan het college aangegeven dat ze alleen voor noodzakelijke investeringen zal stemmen. Een voorbeeld is het centrumverkeersplan, onder meer om de veiligheid op de Johan de Witstraat te verhogen en de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Maar zolang er geen fatsoenlijk (financieel) plan voor Wassenaar is, zullen we tegen ieder willekeurig luxe project stemmen. Terug naar de begroting. Nu blijkt, dat we ook tegen forse tekorten in de komende jaren aankijken. Geen echte verrassing, maar uiteraard is het college daarvan geschrokken. Alle hens aan dek. Iedereen moet meedenken. En natuurlijk worden belastingverhogingen als mogelijkheid genoemd.

De toeristenbelasting
HartvoorWassenaar doet haar uiterste best om zonder extra belastingverhogingen het huishoudboekje van Wassenaar weer houdbaar te maken. Want welke belasting in Wassenaar je ook neemt, belasting op huizen, de watertarieven, de riooltarieven, de tarieven voor bouwvergunningen en de tarieven voor afvalverwerking: Wassenaar scoort voor alle belastingen in de absolute top van Nederland. Linker rijtje, bovenaan. En dat kun je niet verder verhogen. HartvoorWassenaar heeft als eerste op haar lijst staan: (slim) bezuinigen. En als we dan over belastingverhogingen praten, dan is er maar een belasting waar we over willen praten: De toeristenbelasting. We hebben de afgelopen jaren meerdere keren gepleit voor verhoging van de toeristenbelasting. Met de traditionele partijen viel er niet over te praten. Maar het is toch van de gekke dat de Wassenaarders zelf de hoogste belastingen betalen, en de toeristen slechts een redelijk gemiddelde in rekening gebracht krijgen voor hun verblijf in ons mooie Wassenaar. Daarom: Op onze stem kunt u rekenen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans

Tags

HVWToeristenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top