Skip to content

CDA vraagt aandacht voor Wassenaar als groene gemeente

20 april 20162 minute read

Wassenaar – We leven in Wassenaar in een bijzonder groene gemeente. Om een paar kerngetallen te noemen. Bijna 70% van het grondgebied van Wassenaar is groen, er zijn 26 duizend laanbomen en er zijn 40 groene rijksmonumenten. Bovendien getuigen de 105 monumentale bomen van veel oud groen. Dit is gemiddeld tien keer meer dan in andere gemeenten in Nederland. Deze monumentale bomen kennen een geschiedenis die soms wel tot 400 jaar teruggaat.

Vorig jaar is in Wassenaar een structuurvisie ontwikkeld door haar inwoners. Hieruit kwam naar voren dat groen ook een belangrijk thema is. Wassenaar heeft al zeer veel met groen te maken vanwege haar ligging tussen de steden Den Haag en Leiden. Daarnaast zorgen bomen en groen voor een goede lucht- en leefkwaliteit van het dorp. Je hoort wel eens zeggen “ groen maakt gelukkig”. Dit lijkt ons zeker waar.

Gelukkig beschikt Wassenaar over veel groen potentieel. Denk bijvoorbeeld aan het landgoederengebied, de mooie lanen en de historische buitenplaatsen. Deze aspecten onderscheiden Wassenaar van veel andere plaatsen in Nederland. En dan hebben we het prachtige duin –en strandgebied nog niet eens genoemd.

Al dat mooie groen van Wassenaar lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. We moeten er allemaal ons uiterste best voor doen. Door er zuinig op te zijn, door het goed te onderhouden en door op tijd weer aan te planten. CDA wethouder Bert Doorn heeft hier in zijn beleid voortdurend aandacht voor. Hij stelt “Wassenaar doet dit jaar dan ook mee aan de landelijke groencompetitie Entente Florale. We maken hier een goede indruk. Hiermee kunnen we bovendien het unieke groene karakter van Wassenaar benadrukken”.

Tags

CDAGroenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top