Skip to content

Wees welkom: 1 juni politiek cafe ondertunneling!

30 mei 20164 minute read

Wassenaar – Op 1 juni organiseren de VVD Wassenaar en de Haagse VVD samen een politiek café over de ondertunneling van de Rijksstraatweg. Hans Buchi van Royal Haskoning vertelt over de strategie van tunnelbouw. Daarnaast wordt de website: ikwildoorrijdenopden44.nl gelanceerd. Vanaf woensdagavond kan iedereen hier zijn of haar steun voor ondertunneling uitspreken. Zo willen we aan het Rijk en de provincie laten zien hoeveel mensen een einde willen aan de dagelijkse files op de N44.

Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te praten en denken, 1 juni vanaf 20:00 bij Van der Valk Den Haag/ Wassenaar, Zijdeweg 54

Waarom?
De VVD Wassenaar en de Haagse VVD willen dat er een eind gaat komen aan de files op de N44. Op deze belangrijke verbindingsweg tussen Den Haag en Amsterdam staat er iedere ochtend en avond zo’n drie kilometer file. Een grote ergernis voor de 70.000 automobilisten die dagelijks gebruik maken van deze route, en natuurlijk ook voor de omwonenden. De beide fracties willen daarom dat de gemeenten, provincie en het Rijk nu concrete plannen gaan maken voor een tunnel; de Amsterdamse baan.
De N44, oftewel de Rijksstraatweg, is maar 7 kilometer lang. Toch staan automobilisten gemiddeld een half uur vast bij de verkeerslichten. Met de aanleg van een tunnel kunnen auto’s eindelijk doorrijden en zal er niet meer dagelijks file in Wassenaar zijn. De bereikbaarheid zal sterk verbeteren. Ook wordt de leefbaarheid vergroot, er komt dan ruimte om het groen te verbeteren.

VVD raadslid Paul Deneer uit Wassenaar: “Met de tunnel kunnen de twee delen van ons dorp weer verenigd worden en daarmee ook het cultuur-historisch Koninklijk park weer in ere hersteld worden. De inwoners van Wassenaar kunnen dan gaan genieten van een mooie groene omgeving, in plaats van zich ergeren aan de file voor hun deur.”

Monique van der Bijl, raadslid VVD Den Haag: “Voor de inwoners van Den haag die gebruik maken van deze route is het een dagelijkse ergernis om hier een half uur vast te staan. En voor de ondernemers die Den Haag willen bereikbaar is in de file staan een kostbare zaak. Een tunnel op deze voor Den Haag zo belangrijke toegangsroute is goed voor de bereikbaarheid en ook voor de economie.”

Achtergrond
Al zo’n 20 jaar pleit de VVD Wassenaar voor ondertunneling. In het verleden bleek een tunnel financieel niet haalbaar maar er is nooit een groot plan gekomen met steun vanuit de hele regio. Terwijl het zeker niet alleen een Wassenaars belang is. Omdat tunnel-bouw technieken door innovatie steeds goedkoper worden, er nu heel veel aandacht is voor duurzaam bouwen en wij steun vanuit de regio krijgen denken we nu wel een kans te hebben. Wanneer er meer geld komt voor infrastructurele projecten en er bij het Rijk gepraat gaat worden over investeringen na 2028 willen we dat de Amsterdamse baan prioriteit krijgt.

Hoe ver zijn we politiek?
De tunnel staat nu wel op de agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag maar zonder plan, daar moet een plan onderkomen voor een serieuze verkenning. Dat heeft de VVD ook 23 mei in de raadscommissie gezegd, de raadsleden kregen van de wethouder een cursus lobby’en maar er moet natuurlijk eerst een strategisch plan komen zodat iedereen helder heeft waarvoor we precies lobby’en… Dat is er helaas nog steeds niet. Wij hebben als VVD fractie niet stilgezeten en inmiddels met Arcadis gepraat, Tweede Kamerlid Barbara Visser, met de Provinciale Statenfractie, onze gedeputeerde Floor Vermeulen en de buurfracties met belangen; VVD Oestgeest, Leiden, Amsterdam etc. om overal de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar nu willen we ook buiten de partij om het draagvlak vergroten want zodra er gepraat gaat worden over projecten na 2028 moet deze tunnel op het netvlies staan en moeten de beslissers weten dat er groot draagvlak voor is onder inwoners en ondernemers.

Politiek cafe 1 juni
Daarom zullen wij op 1 juni zullen we samen met de Haagse VVD de website lanceren; ikwildoorrijdenopden44.nl hierop kan iedereen zijn steun uitspreken maar kunnen ook organisaties de weg steunen zodat duidelijk wordt hoe breed het draagvlak is. Verder zal die avond Hans Buchi van Royal Haskoning spreken over de strategie van tunnelbouw en willen we ideeën en input verzamelen van de aanwezigen.

Tags

OndertunnelingVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top