Skip to content

WWW: verbijsterd over ruim € 800.000 beveiligingskosten voor de VS ambassade

20 juni 20163 minute read

Wassenaar – De gemeente Wassenaar heeft onder druk van het Rijk en de gemeente Den Haag ingestemd met de bouw van de Amerikaanse ambassade in onze gemeente. De verplaatsing was nodig in het belang van de gemeente Den Haag en beveiliging van de ambassade. Nu kreeg de raad geheel onverwacht het verzoek van het college van Wassenaar ca 825.000 (of meer !) vrij te maken uit de reserves voor nieuwe veiligheidsmaatregelen rond de VS Ambassade. Fietspaden moeten verbreed worden om bewakingsauto’s over te laten rijden (waarom niet gewoon over de weg?). Aanleg roadblockers en detectie-systemen (onderhoud: 20.000 euro per jaar), voorzieningen voor porta-cabins (elektriciteit enz.). Bruggen te vervangen door zwaardere bruggen. En voorzieningen om een normale woonwijk eventueel af te kunnen grendelen. Een draconische maatregel om een woonwijk af te grendelen past niet in de normale verhoudingen in Nederland.

Natuurlijk hebben we begrip voor maatregelen in verband met de dreiging van terroristische aanslagen. Uiteraard mengt WatWassenaarWil zich niet in het oordeel voor het dreigingsniveau en maatregelen van de Nationale Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid. Het gaat WatWassenaarWil om de toerekening van de kosten en hinder in de openbare ruimte.

Die kosten komen, volgens de minister van buitenlandse zaken, voor rekening van het Rijk indien het bijzondere materiele voorzieningen betreft voor het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen (zoals roadblockers, nieuwe bruggen, bredere fietspaden). Daarnaast blijkt uit de toelichting van het toenmalige raadsvoorstel voor de bouw van de ambassade (onder financien) dat de kosten voor rekening van de Amerikanen zouden komen. En veiligheidsmaatregelen (roadblockers ed) op het ambassadeterrein geplaatst moeten worden, niet in de openbare ruimte.

WatWassenaarWil vindt het onzinnig dat de rekening nu bij onze gemeente terecht komt, naast alle hinder die de ambassade met zich mee brengt Wassenaar hoeft alleen, na een bestemmingsplanaanpassing, een vergunning te verlenen. Wij vinden ook dat de bewoners aan de Waalsdorperlaan voorafgaand aan de uitvoering betrokken moeten worden. Dat is destijds afgesproken. Het is gebruikelijke dat bij elke nieuwe ontwikkeling de ontwikkelaar opdraait voor de kosten. Daarvoor sluit de gemeente normaal gesproken een overeenkomst met de aanvrager.

WatWassenaarWil wil volledige transparantie. Waarom komt dit nu boven? Heeft het college niet goed onderhandeld? Zijn er toezeggingen gedaan? Wij verwachten dat ook in dit geval de kosten voor de aanvrager zijn en dat het college dit ook bij de ambassade, de gemeente Den Haag en het Rijk aanhangig maakt. Wij hebben inmiddels daarover vragen gesteld aan het college.

Fractie WatWassenaarWil

Boet Derks

Tags

AmbassadeWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top