Skip to content

HartvoorWassenaar en Goed Bestuur

21 juni 20162 minute read

Wassenaar – Wanneer je je dorp wil dienen, zoals HartvoorWassenaar hoog in het vaandel heeft staan, dan is goed bestuur een van de belangrijkste pijlers om vooruit te komen. Burgemeester en Wethouders (B&W) zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geven leiding aan het ambtelijk apparaat. Zij worden gecontroleerd door de Gemeenteraad.

Een belangrijke vraag bij het benoemen van bestuurders is: hoe lang moet iemand bestuurder zijn om goed te functioneren. In principe wordt een wethouder benoemt voor een periode van 4 jaar. Tot de volgende verkiezingen. Na de volgende verkiezingen kan dezelfde wethouder opnieuw benoemd worden. Eigenlijk is 4 jaar een goede periode. Je moet er even inkomen (1 jaar?) en dan kun je 3 jaar mooie dingen doen voor je dorp. Als je te lang blijft zitten, breng je niets nieuws meer, en als je te kort blijft zitten, ben je niet eens aan je werk begonnen.

Gemeentes met de omvang van Wassenaar hebben meestal 2 wethouders. Zo heeft Voorschoten (ongeveer evenveel inwoners, 26000) er 2. In Wassenaar hebben we veelal 3 of 4 wethouders. Dat is een keuze van de Wassenaarse politiek. HartvoorWassenaar vindt 2 wethouders voldoende. Maar wel goede. Kost ook een stuk minder.

Als je een gemeente bent van de omvang als Wassenaar en politiek stabiel, dan had je het de afgelopen 4 jaar met maximaal 4 verschillende wethouders kunnen doen. Er zaten immers verkiezingen tussen, en dat kan betekenen dat je 2 wethouders kunt wisselen voor nieuwe.

Een paar weken geleden is de D66 wethouder van financiën vertrokken.
Dan toch maar eens kijken hoe de recente historie is geweest.
In de afgelopen 4 jaar heeft Wassenaar 12 wethouders gehad (!!!!). Van deze 12 heeft de VVD heeft er 3 geleverd (vorige raadsperiode), het CDA 3 en de D66 maar liefst 4. Van deze 4 kwamen er ook nog eens 3 van buiten Wassenaar.
Dat wil zeggen dat er zo ongeveer ieder jaar een andere D66 wethouder binnenkomt.
Voor dat die aan haar/zijn werk kan beginnen is zij/hij alweer vertrokken. En vervolgens betalen we behoorlijke sommen wachtgeld.

Dat is geen goed bestuur.

HartvoorWassenaar hoopt dat we nu de laatste wisseling hebben gezien voor de komende twee jaar, tot de volgende verkiezingen. Gegeven de zeer moeilijke financiële positie is het nodig dat de huidige 4 wethouders nu goede dingen gaan doen voor ons dorp.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans

Tags

BestuurHVWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top