Skip to content

Wat WassenaarWil: verwaarlozing villa Ivicke: nieuwe Den Deijl ?

5 september 20162 minute read

Wassenaar – Wat Wassenaar Wil steunt de oproep van het Cuypersgenootschap voor het behoud van karakteristieke huis Ivicke (een ruim 100 jaar oude kopie van de deense Hermitage Klampenborg, zeldzaam in Nederland) aan de Rijksstraatweg. De huidige eigenaar, Bever Holding, verwaarloost het monument. Helaas is het niet het eerste monument in Wassenaar dat door een onroerendgoed speculant wordt verwaarloosd. Ook het Johannahuis wordt al jaren verwaarloosd. De geschiedenis van den Deijl lijkt zich hier te gaan herhalen..

De gemeente komt pas in actie na het noodsignaal van het Cuypersgenootschap en gaat nu overleggen met Bever Holding. Waarom komt zij, op grond van de erfgoedwet, niet eerder in actie ? Speculatie door verwaarlozing en met het doel uiteindelijk te slopen voor nieuwbouw moet niet beloond worden. De monumentale Villa De Pasch is illegaal gesloopt en ook daar is niet gehandhaafd. Waarom niet ?

Wat Wassenaar Wil is positief dat de gemeente nu in overleg met Bever Holding op korte termijn uitsluitsel wil krijgen over de toekomst en restauratie. Wat Wassenaar Wil stelt voor daarbij te kijken naar een eventuele herbestemming van Ivicke. Maar het moet voor eigenaren/beleggers van monumentale pand glashelder duidelijk gemaakt worden dat verwaarlozing nimmer reden is om een vergunning voor sloop en nieuwbouw te krijgen. Restauratie van het monumentale panden moet onderdeel uitmaken van eventuele nieuwe bestemmingen. Waar mogelijk moet de gemeente daadkrachtig handhavend optreden, maar ook meedenken om tot een passende oplossing te komen. Onderdeel van het perceel Ivicke is een oud speelhuisje. Dit is een rijksmonument maar zeer zwaar verwaarloosd. De gemeente heeft mogelijkheden om restauratieplicht op te leggen. Dat moet zij dan ook doen als Bever Holding niet gaat restaureren. Gebouwen die worden verwaarloosd en jarenlang leegstaan moeten worden aangepakt. Verpaupering van onze gemeente en sloop van monumenten of beeldbepalende panden moeten we voorkomen.

Wat Wassenaar Wil zit niet op een nieuwe situatie zoals Den Deijl te wachten en weg is weg.

Fractie Wat Wassenaar Wil

Boet Derks

Tags

IvickeWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top