Skip to content

Geloof na de dood van God; Spinoza over God en religie

28 oktober 20162 minute read

Wassenaar – Op 10 november a.s. is dr H. Krop te gast in de Koorruïne van de Dorpskerk in Wassenaar. Van alle leden van de rooms-katholieke kerk in Nederland gelooft nog maar 17 procent in God. In de protestantse kerken ligt dat percentage dat het bestaan van een persoonlijke God aanvaardt wat hoger, zo meldde De Volkskrant in het voorjaar van 2016. Voor de meeste kerkleden van nu zijn godsdienst en de aanvaarding van het bestaan van God niet langer hetzelfde. Deze conclusie had Spinoza al in de zeventiende eeuw getrokken.

De Nederlandse filosoof Spinoza (1631-1677) is wel een ‘woeste anomalie’ genoemd omdat hij niet mee gaat met het moderne denken dat de mens centraal stelt. Zijn filosofie begint met God zodat de mens een klein deeltje is van een oneindig universum. Het menselijk leven wordt bepaald door de wetten van de natuur. In zijn hoofdwerk, de Ethica, probeert hij de radicale consequenties van dit uitgangspunt te doordenken. In zijn tweede hoofdwerk het Theologisch-politiek-tractaat geeft hij een antwoord op de vraag wat godsdienst dan wel is.

dr H. Krop (1954) studeerde theologie en filosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn promotie in 1987 op de verhouding van theologie en filosofie volgens de middeleeuwse wijsgeer Duns Scotus, ging hij als universitair docent Geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werken. Zijn belangrijkste publicaties zijn een veelvuldig herdrukte en rijk geannoteerde vertaling van de Ethica (2002, 2015) en een geschiedenis van het spinozisme in Nederland, die in 2014 eveneens bij Bart Bakker/Prometheus verscheen onder de titel Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland.

De avond start om 20.15 uur en eindigt, met onderbreking van een koffiepauze, om 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om, met een glas wijn, na te praten. De kosten bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen. Opgave : Marianne Karman, telefoon 070-5115705 (na 17.00 uur). E-mailadres: mkarman@pkn-wassenaar.nl of via het contactformulier op de website www.pkn-wassenaar.nl

Tags

KoorruïneSpinozaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top