Skip to content

Omwonenden Van Brienenlaan woedend om illegale betonnen groenstortplaats

10 november 20162 minute read

Wassenaar – De omwonenden van de illegale betonnen groenstortplaats aan de Van Brienenlaan zijn woedend op de gemeente Wassenaar. Ten behoeve van Haagse volkstuinders heeft de gemeente Den Haag (eigenaar van de volkstuinen binnen Wassenaarse gemeentegrenzen) begin september een betonnen groenstortbak geplaatst op de openbare weg aan de rand van de Van Brienenlaan, afgeschermd met een metalen hek van 2 meter hoog. Voor het plaatsen van deze bak, die het groene landschappelijke karakter van de laan op grove wijze aantast, is geen vergunning aangevraagd. Ook is er geen enkele vorm van communicatie geweest met de omwonenden die ongevraagd gedwongen worden om tegen deze bak aan te kijken en wellicht in de toekomst geconfronteerd zullen worden met stankoverlast.

Tijdens de bouw, begin september, hebben omwonenden bij de gemeente Wassenaar direct aan de bel getrokken en bezwaar gemaakt. Tot nu is geen actie ondernomen. De gemeenteraad heeft hierover vorige maand vragen gesteld aan het College. De wethouder heeft bevestigd dat er geen vergunning ligt, maar laat het daar tot nog toe bij. Blijkbaar is in Wassenaar geen vergunning meer nodig om te bouwen.

De omwonenden willen dat de gemeente Wassenaar de betonnen bak en het stalen hek zo spoedig mogelijk laat afbreken en het groen en het landschappelijke karakter van de laan in oude luister herstelt. Elders op het terrein is ruimte genoeg om de bak geheel buiten het zicht van omwonenden te plaatsen. Onbegrijpelijk dat hierover niet eerder met omwonenden is gecommuniceerd.

Overigens is door de omwonenden ook bezwaar aangetekend bij de eigenaar van de grond, de gemeente Den Haag. Hierop is geen reactie ontvangen.

Tags

GroenstortplaatsVan BrienenlaanWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top