dinsdag 26 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en de beste wensen!!

Wassenaar - Allen van HartvoorWassenaar wensen u een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar. En als je aan het begin van zo’n vers nieuw jaar staat, denk je ook even na over wat 2016 allemaal zal gaan brengen: voor ons zelf, maar ook in onze wijde omgeving. Maar wat HartvoorWassenaar betreft, richten we de volledige aandacht op Wassenaar, want daar leven we. En als krachtige lokale partij in de gemeenteraad heeft u ons de opdracht gegeven om er voor te zorgen, dat het hier goed is en nog beter wordt.

Ook in 2016 zullen de hoofdpunten van HartvoorWassenaar zijn:

 • Goed bestuur. Een degelijk sociaal, ruimtelijk en financieel beleid. En prima dienstverlening aan de Wassenaarders. We zullen veel energie blijven steken in het verbeteren van de Wassenaarse financiën. Het moet veel beter, omdat anders echte en grote problemen gaan ontstaan. Maar ook: Afval ophalen moet klantvriendelijk en betaalbaar blijven.
 • Een mooie, groene gemeente. Goed onderhoud van de openbare ruimte en geen bebouwing van groene percelen. Nieuwe bebouwing moet mooi in het dorpsbeeld passen. Wat we belangrijk vinden:
  1. Ten noorden van Wassenaar: voldoende groene ruimte tussen de nieuwe bebouwing op Valkenburg en Wassenaar. HartvoorWassenaar vormt samen met andere leden van de raad, de wethouder en enkele ambtenaren een strategisch team om er voor te zorgen dat die ruimte er ook werkelijk komt en dat hele mooie groene gebied niet volgebouwd wordt.
  2. Ten westen van Wassenaar: windmolens ver genoeg in zee zodat je ze niet ziet. Geen bebouwing in de duinen.
  3. Ten oosten van Wassenaar, geen bebouwing tussen Voorschoten en Wassenaar. Ondertunneling van de N44.
  4. Ten zuiden van Wassenaar: geen bebouwing van het gebied Wittenburgerweg naar Duindigt.
 • Wassenaar moet een sterke, zelfstandige, onafhankelijke gemeente zijn. Samenwerking met andere gemeenten kan, wanneer dat goed en nuttig voor Wassenaar is. Bestuurders moeten het belang van Wassenaar uitdragen. Absoluut uitgangspunt voor HartvoorWassenaar is de zelfstandigheid, en dus geen fusie met een andere gemeente. We willen geen wijk van een megagemeente zijn met het bestuur op grote en onbereikbare afstand.
 • Respect voor de individuele Wassenaarders. Deze hebben we het afgelopen jaar toegevoegd, omdat we te vaak merken dat als Burgemeester en wethouders iets willen, zij het collectieve belang wel eens laten prevaleren boven individueel en groeps belang van Wassenaarders. Dat mag niet het uitgangspunt zijn.

De komende weken zult u weer uitvoerig van ons horen.

Laten we er een mooi jaar van maken.

Henri Hendrickx, HartvoorWassenaar.
Voor een dorp in balans.