zaterdag 16 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en gezonde financiën

Wassenaar - Heel D66 schaart zich met enthousiasme achter de gedachte dat de Wassenaarse financiën gezond zijn. De burgemeester (D66) zegt het in zijn nieuwjaarstoespraak, de wethouder financiën (D66) laat zich er over interviewen en de fractie (D66) schrijft er meerdere artikelen over.

Niets liever hadden we gezien dat de financiën inderdaad op orde zijn. Maar die zijn niet OK. Ze zijn heel erg zorgwekkend. Wij, van HartvoorWassenaar, voelen de verantwoordelijkheid om nu vooral het financiële huishoudboekje van de gemeente in de schijnwerpers te blijven zetten. Om te voorkomen dat het echt fout gaat. Echt fout: Over 2-3 jaar een verhoging van belastingen met tientallen procenten en minder dienstverlening aan de bewoners die het nodig hebben. We willen dit niet laten gebeuren.

Maar weet u, wat nog het meeste zorgen baart: Geen enkel teken dat het college en de coalitie, zich bewust zijn van de hoe we er voor staan. En er wordt dus niets aan gedaan.

Sterker nog, het jaar is pas een paar weken oud en liggen al voorstellen voor uitgaven van meer dan €1mln, buiten de begroting om. HartvoorWassenaar zal tegen stemmen, omdat het onverantwoord is. En het jammere is dat tussen alle voorstellen die extra geld kosten, best goede voorstellen zitten. Voorstellen waar HartvoorWassenaar achter kan staan. Maar: Eerst de financiën op orde.

Samen nemen we nog even de belangrijkste feiten door:

  1. Toen de begroting voor 2015 werd goedgekeurd, werd een positief saldo van €413.000 beloofd. Het college laat in november 2015 weten dat het een tekort wordt van €366000, inclusief een groot bedrag aan eenmalige meevallers. Het echte tekort is dus nog veel groter. Is dit een teken van gezonde financiën?
  2. Dit lijkt allemaal nog niet dramatisch. Maar achter deze cijfers schuilt het echte drama van 2015: Er is €11,5miljoen meer uitgegeven dan binnen gekomen. Gewoon, minder op de bank. En de algemene reserve is met €13 miljoen afgenomen. Allemaal door uitgaven buiten de begroting om. Effe €1000 per huishouden!!!! Is dit een teken van gezonde financiën?
  3. De begroting voor 2016 is “sluitend”, zegt het college vol trots. M’n hoela, er is een structureel tekort van €2mln. Om de begroting “sluitend” te maken, wordt dat bedrag uit de reserves gegrepen. En college heeft besloten te stoppen met reserveren voor het zwembad. Te duur. Maar over een aantal jaren hebben we geen zwembad meer. We weten nu al dat de begroting voor 2016 te optimistisch is. Meerdere tegenvallers hebben zich aangediend. Het werkelijke tekort zal veel groter worden. Is dit een teken van gezonde financiën?
  4. Het college en de coalitie hebben ook al aangekondigd dat buiten de begroting om er nog plannen liggen voor nieuwe projecten. HartvoorWassenaar heeft becijferd dat dit in de buurt van €10miljoen komt te liggen. Weer extra buiten de begroting om, die toch al een tekort vertoont. Is dit een teken van gezonde financiën?

Daarbij komt ook dat we ons storen aan de mentaliteit waarmee dit gebeurt. Het geld wordt niet beschouwd als van de Wassenaarders. Het gemak waarmee het wordt uitgegeven aan “leuke dingen” zonder rekening te houden met de toekomst. En de onverschilligheid waarmee dit te paard gaat is niet onze stijl.

HartvoorWassenaar zwaait met de rode vlag. Code rood.

Voor de duidelijkheid: we hebben goede ideeën om de problemen op te lossen. Onze handen jeuken!!

Henri Hendrickx, Fractievoorzitter HartvoorWassenaar
Voor een dorp (financieel) in balans.