donderdag 21 oktober 2021

E Events

Terugblik op de transitie in SKW

Wassenaar - Mw Liesbeth Baerwaldt, teamleider jeugd, mw Marjan van Parijs, teamleider ACT-team en de heer Wim Hus, teamleider WMO-uitvoering, geven op maandag 1 februari op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) een presentatie.

Zij stellen zich in een terugblik op de transitie (decentralisatie beleid werk en inkomen, WMO en jeugd) de vraag: wat is er in 2015 bereikt voor de cliënten en bewoners van Wassenaar, ook gezien de uitgangspunten voor de dienstverlening in het sociaal domein? Wat is in de praktijk te merken van die uitgangspunten en is het afgelopen jaar veranderd? Op welke manier geeft de gemeente Wassenaar vorm aan deze uitgangspunten? De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden zijn op 1 februari van harte welkom.