woensdag 23 juni 2021

P Politiek

CDA Wassenaar pleit voor minder verloop bij de vrijwillige brandweer

Wassenaar - In de raadsvergadering van 25 januari zijn door de PvdA fractie mondelinge vragen gesteld over de situatie bij de vrijwillige brandweer van Wassenaar. Hieruit kwam naar voren dat er nog steeds ruim voldoende vrijwilligers zouden zijn. De CDA fractie is echter ontevreden met deze beantwoording. Het beeld dat het college schetst is echt te rooskleurig. Het CDA maakt zich serieus zorgen over de toekomst van de vrijwillige brandweer in Wassenaar. Vrijwilligers vormen het anker van de brandweerorganisatie van de veiligheidsregio Haaglanden. Op de gevel van de brandweerkazerne prijkt sinds de zomer echter de uitnodiging : de Brandweer zoekt jou (zie foto). Waarom is deze oproep noodzakelijk?

CDA Raadslid Theo Overdevest wil nu weten wat het verloop de laatste vijf jaar was van de vrijwillige brandweer. Het CDA Wassenaar heeft indicaties dat het verloop van de vrijwilligers echt te hoog is. Overdevest wil dan weten waardoor dit verloop is ontstaan. En nog belangrijker: wat doet de brandweerorganisatie om dit verloop te beperken? Is hier beleid over opgesteld?

De portefeuillehouder in het college vertegenwoordigt de gemeenteraad in het bestuur van onze veiligheidsregio. En zal daarom deze vragen, die ook op CDAwassenaar.nl te vinden zijn, beantwoorden. Het CDA Wassenaar hoopt dat er voor gezorgd kan worden dat er voldoende vrijwilligers zijn en blijven voor de brandweer. Hier moet het college zich ook hard voor maken. De inzet van voldoende vrijwilligers zorgt immers ook voor een betaalbare brandweer. Het CDA Wassenaar wacht nu de beantwoording van de vragen af.