woensdag 08 juli 2020

E Events

Gemeentelijke legpenning voor Kees Plaisier

Wassenaar - Op woensdag 17 februari ontvangt de heer C.F. (Kees) Plaisier, vrijwillig coördinator Brandweermuseum Wassenaar, de gemeentelijke legpenning uit handen van burgemeester Jan Hoekema. De gemeentelijke legpenning wordt uitgereikt tijdens het minisymposium “Het museum is een bron van inspiratie”, dat speciaal voor de heer Plaisier wordt georganiseerd in verband met zijn afscheid.

De heer Kees Plaisier ontvangt de gemeentelijke legpenning voor de bijzondere wijze waarop hij als vrijwillig coördinator en adviseur van het Brandweermuseum Wassenaar invulling heeft gegeven aan deze functie. U bent van harte uitgenodigd om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Van adviseur naar coördinator
In 2010 trad de heer Plaisier aan als adviseur voor het Brandweermuseum Wassenaar. Vanwege zijn grote expertise op het gebied van musea, werd hij al snel coördinator. De heer Plaisier heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt op de volgende gebieden: het vergroten van de naamsbekendheid, de professionalisering van het Brandweermuseum en de vergroting van het draagvlak in de lokale samenleving. Dat heeft zich onder andere gekenmerkt door het organiseren van veel activiteiten, evenementen en tentoonstellingen. Achter de schermen is gewerkt aan registratie en documentatie, waarvoor de heer Plaisier ook een aantal vrijwilligers wist te werven. Dankzij zijn inzet heeft het Brandweermuseum ook meer naamsbekendheid gekregen en zijn de bezoekersaantallen gestegen van 976 in 2011 tot bijna 3000 in 2015.

Voor de jeugd
Op educatief gebied organiseerde de heer Plaisier speurtochten voor kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen en stelde hij lespakketten samen. In dit kader introduceerde de heer Plaisier vanaf 2011 ook met veel succes een jaarlijkse kerst-kindermiddag. Voor de jeugd werd ook de tentoonstelling “150 jaar brandweer in Kluitman kinderboeken” georganiseerd en voorleesmiddagen door bekende Wassenaarders.

Verbeteren leesbaarheid
Met de uitvoering van het plan "Tekst en beeld 2014" is de heer Plaisier erin geslaagd de leesbaarheid van de vaste opstelling in het Brandweermuseum te verbeteren. Er werden interactieve elementen geïntroduceerd en naast de Nederlandstalige tekstblokken werden ook Engelstalige tekstblokken geplaatst.

Toegankelijk voor het publiek
De brandweergeschiedenis heeft de heer Plaisier op uiteenlopende manieren voor het publiek toegankelijk gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn de vele tentoonstellingen, zoals onder andere "De brandweer in stripverhalen", "Bladzijden uit een onbekend boek" en - recentelijk geopend door de Britse ambassadeur - "Brandweerlieden in de Londense Blitz", maar ook de jaarlijkse “Jan van der Heijdenlezing”.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief