woensdag 12 mei 2021

R Rubrieken

Beleid of willekeur in Wassenaar?

Wassenaar - Op 15 februari heeft het college van B&W een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woonzorgblokken op de hoek van de Kerkstraat/Ridderlaan verleend, hoewel de rechter nog niet beslist heeft of er wel van het bestemmingsplan mag worden afgeweken.

De zienswijzen en oproepen van bewoners, omwonenden en buurtverenigingen zijn hierbij compleet genegeerd. En nog erger, twee ingediende zienswijzen zijn niet eens meegenomen in de beoordeling. Het college gaat volledig voorbij aan het feit dat de nieuwbouw in een Beschermd Dorpsgezicht wordt neergezet en keurt daarbij onder meer een in het zicht liggend extra parkeerterrein voor 24 auto’s aan de Kerkstraat goed. De hele voortuin wordt dus een zee van blik. Markant detail is dat de voorschriften niet toestaan dat er in voortuinen zoveel verharding wordt aangelegd voor parkeerplaatsen. Althans, dat geldt voor particulieren, maar ineens niet meer voor een instantie als de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS).
Nooit geweten dat een parkeerterrein vol blik ook een beschermd gezicht is. Een nettere oplossing zou zijn geweest om een parkeergarage aan te leggen, maar daar wil de WBS niet aan.

De geplande nieuwbouw wordt met een hoogte van ruim 14 meter een stuk hoger dan de huidige Ridderhof. Ook dat vindt het college geen probleem. Vreemd, want voor toekomstige nieuwbouw op het voormalig zwembadterrein is wel een maximale bouwhoogte van 12 meter afgesproken. Waarom wordt voor het ene terrein wel 12 meter maximale bouwhoogte afgesproken en voor het andere niet?

En bij de aanleg van nieuwe inritten aan de Ridderlaan en Poortlaan worden terloops ook maar meteen een paar gezonde bomen gekapt. Die bomen staan de aanleg van de inritten niet in de weg, maar de WBS wil ze liever weghebben dan snoeien. Het zal u niet verbazen dat de kapvergunning voor deze bomen ook is verleend.

In een democratisch Nederland zijn gegrondveste regels bepalend, maar de gemeente buigt de regels om te voldoen aan de wensen van een grote speler op de woningmarkt. Vorige week vroeg een columnist in deze krant wie ons dorp regeert. Het is duidelijk: in ons dorp regeert de willekeur.

Belangengroep Omwonenden Ridderhof/Willibrord