zondag 09 mei 2021

P Politiek

Huisartsen en gemeente versterken samenwerking

Wassenaar - Sinds 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden als het gaat om maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugd ( Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet). Elke gemeente organiseert de hulp voor inwoners zoveel mogelijk dichtbij en met lokale samenwerkingspartners. Huisartsen zijn daarbij erg belangrijk voor inwoners en gemeente. Om de samenwerking tussen huisartsen en de gemeente te versterken, ondertekenden huisarts mevrouw Ida C. Spelt namens de Huisartsen in Wassenaar en wethouders Bert Doorn en Inge Zweerts de Jong een intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst (Jeugd).

Elkaar goed weten te vinden
Het uitgangspunt in de overeenkomst is samenwerking met de focus op verbinding. Dat betekent bijvoorbeeld dat werkwijzen op elkaar worden afgestemd. Maar ook dat de gemeente samen met de huisartsen werkt aan onderwerpen zoals preventie, signalering of een gezonde leefstijl. “Er zijn al concrete afspraken gemaakt voor de Jeugd. Denk bijvoorbeeld aan: hoe regelen we de toegang, de doorverwijzigingen, hoe regelen we terugkoppeling en de privacy. Dit ligt nu vast in de samenwerkingsovereenkomst”, vertelt Inge Zweerts de Jong wethouder Jeugd. Ida C. Spelt, huisarts, geeft aan: “ Samenwerken is voor veel huisartsen doorgaans gewoon. We hebben overleg met elkaar en andere zorgpartijen. De samenwerking met de gemeente is een goede zaak voor onze cliënten. We kunnen ze beter en sneller helpen omdat we elkaar goed weten te vinden.”

Samenwerken zorgt voor de juiste ondersteuning
Bert Doorn, wethouder Wmo licht toe: “Vragen en samenwerking die bij Jeugd spelen zijn ook relevant voor hulpvragen bij de Wmo en Werk en Inkomen. Er zijn gezinnen die te maken hebben met alle regelingen. Het is daarom goed dat we ook voor Wmo en Werk en Inkomen komen tot samenwerkingsafspraken. Met elkaar kunnen we er op deze manier voor zorgen dat de hulp en ondersteuning van de gemeente en de huisartsen zo op elkaar aansluiten dat inwoners snel de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”