vrijdag 18 juni 2021

S Sport

25e bedrijven(zorg)toernooi, doet u ook mee met uw collega's?

Wassenaar - Badmintonclub Wassenaar organiseert voor de 25e keer het bedrijven(zorg)toernooi. In de afgelopen 25 jaar hebben al vele (Wassenaarse) bedrijven meegedaan en we hopen dat we tijdens dit jubileum weer veel teams kunnen verwachten.

De opzet van dit 25e toernooi is hetzelfde als vorig jaar: de teams spelen in toernooivorm tegen elkaar, waarbij uiteraard gekeken wordt naar de sterkte, zodat er zoveel mogelijk gelijkwaardige teams tegen­over elkaar komen te staan. Na jarenlang op twee en soms zelfs drie avonden gespeeld te hebben, was het aantal inschrijvingen de laatste jaren zodanig dat er een combi-toernooi op één avond werd georganiseerd. De bedrijven en de zorginstellingen speelden die avond ieder hun eigen toernooi.

De felbegeerde wisselbeker (beschikbaar gesteld door Sporthal de Schulpwei) gaat naar het bedrijf of de instelling met het hoogste puntenaantal.

Mocht het aantal inschrijvingen dit jaar beduidend hoger zijn dan het afgelopen jaar, dan wordt er alsnog een tweede speelavond ingelast. Maximaal kunnen er dan 36 teams (18 bedrijven en 18 zorg) deelnemen aan het Bedrijven-zorgtoernooi, zolang er nog ‘ruimte’ is mogen er per bedrijf zelfs meerdere teams meedoen. Een team moet bestaan uit tenmin­ste 50% werkne­mers van het bedrijf of de instelling.

Een inschrijfformulier, waarop u de diverse gegevens kunt invullen, kunt u downloaden vanaf onze website: www.bcwassenaar.nl . Om de inschrijving tijdig te kunnen verwerken, is het noodzake­lijk dat deze vóór 14 maart 2016 in ons bezit is.
BC Wassenaar zal ervoor zorgen dat er voldoende rackets en shuttles beschikbaar zijn.

Om dit toernooi mogelijk te maken vragen wij een inschrijfgeld van € 25,- per team. Dit bedrag kan overgemaakt worden op onze rekening (IBAN) NL07 INGB 0003 2042 89 t.n.v. Penn B.C. Wassenaar onder vermelding van de naam van uw bedrijf of instelling.