dinsdag 21 mei 2019

S Sport

25e bedrijven(zorg)toernooi, doet u ook mee met uw collega's?

Wassenaar - Badmintonclub Wassenaar organiseert voor de 25e keer het bedrijven(zorg)toernooi. In de afgelopen 25 jaar hebben al vele (Wassenaarse) bedrijven meegedaan en we hopen dat we tijdens dit jubileum weer veel teams kunnen verwachten.

De opzet van dit 25e toernooi is hetzelfde als vorig jaar: de teams spelen in toernooivorm tegen elkaar, waarbij uiteraard gekeken wordt naar de sterkte, zodat er zoveel mogelijk gelijkwaardige teams tegen­over elkaar komen te staan. Na jarenlang op twee en soms zelfs drie avonden gespeeld te hebben, was het aantal inschrijvingen de laatste jaren zodanig dat er een combi-toernooi op één avond werd georganiseerd. De bedrijven en de zorginstellingen speelden die avond ieder hun eigen toernooi.

De felbegeerde wisselbeker (beschikbaar gesteld door Sporthal de Schulpwei) gaat naar het bedrijf of de instelling met het hoogste puntenaantal.

Mocht het aantal inschrijvingen dit jaar beduidend hoger zijn dan het afgelopen jaar, dan wordt er alsnog een tweede speelavond ingelast. Maximaal kunnen er dan 36 teams (18 bedrijven en 18 zorg) deelnemen aan het Bedrijven-zorgtoernooi, zolang er nog ‘ruimte’ is mogen er per bedrijf zelfs meerdere teams meedoen. Een team moet bestaan uit tenmin­ste 50% werkne­mers van het bedrijf of de instelling.

Een inschrijfformulier, waarop u de diverse gegevens kunt invullen, kunt u downloaden vanaf onze website: www.bcwassenaar.nl . Om de inschrijving tijdig te kunnen verwerken, is het noodzake­lijk dat deze vóór 14 maart 2016 in ons bezit is.
BC Wassenaar zal ervoor zorgen dat er voldoende rackets en shuttles beschikbaar zijn.

Om dit toernooi mogelijk te maken vragen wij een inschrijfgeld van € 25,- per team. Dit bedrag kan overgemaakt worden op onze rekening (IBAN) NL07 INGB 0003 2042 89 t.n.v. Penn B.C. Wassenaar onder vermelding van de naam van uw bedrijf of instelling.

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief