dinsdag 11 augustus 2020

A Algemeen

Inwoners, politie en gemeente slaan de handen ineen voor een veiliger Wassenaar

Wassenaar - In verschillende wijken in Wassenaar hebben inwoners in de afgelopen maanden het initiatief genomen om een WhatsApp-groep Buurtpreventie op te starten. De gemeente Wassenaar ondersteunt, samen met de politie, dit initiatief van harte. De gemeente faciliteert de verschillende initiatieven door op verschillende plaatsten een attentiebord te plaatsen. De borden attenderen de passant op actieve WhatsApp-groepen Buurtpreventie.

Op donderdag 17 maart onthulden burgemeester Jan Hoekema en politiechef Wilma Marsman het laatste bord in de wijk Kerkehout. Burgemeester Hoekema: ”Als gemeente juichen we initiatieven van bewoners om de buurt veiliger te maken toe. Veiligheid is immers niet alleen een zaak van de politie en gemeente, maar van ons allemaal. Met het plaatsen van de borden en de vorming van de verschillende WhatsApp-groepen geven we aan dat we ons samen inzetten voor een veiliger Wassenaar.”

Oplossen van woninginbraken
Het ondersteunen van dit soort burgerinitiatieven past volledig binnen de aandacht die politie en gemeente de laatste tijd geven aan het voorkomen en het oplossen van woninginbraken. De gemeente verzorgt de verspreiding van zogeheten besmettingsbrieven (met diverse preventietips) en vraagt inwoners – onder andere door gerichte teksten op de onlangs geplaatste digitale informatieborden – vooral alert te zijn op activiteiten van inbrekers en verdachte omstandigheden te melden. De politie is vooral actief met de opsporing en het uitvoeren van gerichte surveillance en controles. Bijvoorbeeld op het vervoer van inbrekerswerktuigen.

Intensievere samenwerking
De samenwerking tussen de politie, lokale beveiligingsbedrijven en de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren is geïntensiveerd. Er wordt regelmatig informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld over bekende veelplegers naar wie uitgekeken wordt. Daarnaast wordt Burgernet gebruikt om relevante informatie, bijvoorbeeld over een signalement van verdachte personen, te delen met burgernetdeelnemers in de betreffende wijk.

Teamchef Wassenaar Wilma Marsman: “WhatsApp-groepen Buurtpreventie vormen een mooie aanvulling op de reeds bestaande initiatieven en maatregelen om de veiligheid in de buurt te vergroten en criminaliteit tegen te gaan. Bewoners van een wijk kunnen elkaar via de WhatsApp-groep attent maken op verdachte omstandigheden. Zo kunnen meer mensen meekijken in de eigen buurt en waar nodig de politie bellen. De politie heeft burgers hard nodig om daadwerkelijk boeven te vangen. Bijna alle aanhoudingen op heterdaad zijn het gevolg van meldingen van burgers. Zeer recent wisten we in Wassenaar twee woninginbrekers aan te houden met inzet van de politiehelikopter en politiehonden, omdat de bewoonster ons direct belde toen ze verdachte geluiden in haar woning hoorde. Waarschijnlijk zijn de twee aangehouden inbrekers verantwoordelijk voor meerdere inbraken. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Oren en ogen van burgers in de wijk en het daadwerkelijk melden van verdachte omstandigheden bij de politie zijn dus heel belangrijk om de heterdaadkracht te vergroten en daarmee bij te dragen aan een veiliger Wassenaar. Dus: ziet u iets verdachts? Bel 1-1-2. Daar vangen wij hopelijk boeven mee!”

Buurtpreventie
Met een WhatsApp-groep Buurtpreventie hebben inwoners de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in hun eigen woonomgeving met elkaar te delen en door te geven aan de politie. Hierdoor kan criminaliteit worden verminderd. Tegelijkertijd wordt de sociale samenhang vergroot.

Meer informatie
Inwoners die interesse hebben om een WhatsAppgroep Buurtpreventiegroep op te zetten in hun wijk, kunnen voor meer informatie kijken op de volgende websites:
· www.wabp.nl
· www.wassenaar.nl/inwoners-wassenaar/whatsapp-buurtpreventie_43458/
· www.burgernet.nl

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief