maandag 06 december 2021

A Algemeen

Veel onduidelijk over mantelzorg

Wassenaar - Bij de mantelzorgers in Wassenaar bestaat veel behoefte aan informatie over de regels die voor hen gelden rond belastingen, werk en verlof. Dat is één van de uitkomsten van een huis-aan-huis enquête van afgelopen najaar. De Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) tekent hierbij aan dat er op dit terrein veel veranderingen zijn geweest. De SMOW gaat daarom dit jaar meer informatieve bijeenkomsten organiseren.

Van de mantelzorgers in Wassenaar is 70 procent vrouw en meer dan de helft van de mantelzorgers is hier ouder dan 65 jaar. Daarmee wijkt het beeld sterk af van landelijke cijfers. Elders in het land is het aandeel van mannen en van de jongere leeftijdsgroepen veel groter.

Bij de mantelzorg in Wassenaar gaat het in tien procent van de gevallen om hulp aan vrienden en buurtgenoten. Het merendeel is familiezorg aan vooral partners en ouders.

De helft van de mantelzorgers in Wassenaar heeft behoefte aan iemand die helpt bij praktische zaken zoals vervoer en extra helpende handen.