maandag 19 april 2021

A Algemeen

Wassenaar grijzer dan grijs

Wassenaar - Nederland vergrijst, maar in de ene gemeente slaat de vergrijzing harder toe dan in de andere. Wassenaar telt relatief veel ouderen. In deze gemeente is 18 procent van de bevolking ouder dan 70 jaar, tegenover 11,8 procent gemiddeld in Nederland. Geen gemeente in onze provincie telt zoveel 70 plussers als Wassenaar. Op de ranglijst van heel Nederland staat Wassenaar op de 9e plaats van 399 gemeenten.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). Het CBS verzamelde deze cijfers op verzoek van De Wassenaarse Krant. In onze editie van vorige week berichtten wij over een huis- aan huisenquête in onze gemeente. Daaruit blijkt dat in Wassenaar naar verhouding veel 65-plussers mantelzorger zijn. Voor de Wassenaarse Krant was dat aanleiding om aan het CBS cijfers te vragen over de leeftijden in onze gemeente.

Het CBS reageerde enthousiast. De cijfers zijn van belang nu gemeenten meer zorgtaken hebben dan voorheen. Volgende week publiceert het CBS een ranglijst van heel Nederland. Daarin gaat Laren aan kop met een aandeel van 22 procent van 70-plussers. Op de laatste plaats staat Urk met slechts 6 procent.

Wassenaar kan gezien worden als een ,,grijs eiland’’. Hier is het aandeel van 18 procent 70-plussers veel groter dan in de omliggende gemeenten: Den Haag 9,2 procent, Leiden 8,3 procent en Katwijk 10,6 procent. Voorschoten komt nog het dichtst bij met 14,8 procent.

Wassenaar telt dus relatief veel 70-plussers, maar loopt in de jongste leeftijdsgroepen in de pas met de rest van het land. Wel telt deze gemeente naar verhouding weinig inwoners in de leeftijd van 20 tot 40 jaar.

Het CBS heeft geen duidelijke verklaring voor het grote verschil in het aandeel 70-plussers tussen de gemeenten. Zo zou verhuizing naar gemeenten met een of meer bejaardenhuizen een rol kunnen spelen, maar dat is niet onderzocht.

Opvallend is wel dat de gemeente Laren niet alleen de ranglijst aanvoert van het aandeel 70-plussers. Laren voert ook de ranglijst aan van gemeenten met vermogende inwoners. En deze gemeente staat vierde op de ranglijst van gemeenten met het het hoogste gemiddeld besteedbaar inkomen.

Rijk en oud lijkt hand in hand te gaan. In de toptien van de 70-plus ranglijst staan niet alleen Laren en Wassenaar, maar ook Bloemendaal, en Rozendaal. Deze vier gemeenten voeren ook de CBS-ranglijst aan van gemeenten met gemiddeld het hoogst besteedbare inkomen.

In Wassenaar bereiken naar verhouding veel vrouwen de leeftijd van 70 jaar. In de media wordt Wassenaar vaak omschreven als de villawijk van ons kikkerlandje. Maar Wassenaar kan dus ook gezien worden als de rijke oude dame van Nederland.